رأی دیوان عالی کشور

رأی دیوان عالی کشور


رأی دیوان عالی کشور در پرونده چهارم در مورد درخواست اعاده دادرسی

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۳-۳۱/۳۰۵۹ در مورد درخواست اعاده دادرسی ناو استوار دوم… از حکم قطعی دادگاه نظامی ۲ خوزستان چنین انشای رأی نموده است:
«با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشکی صادره درباره محکو علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به اینکه مدت ۳ ماه دارای استراحت پزشکی می‌باشد و گواهی نوشته شده مورد تأیید بیمارستان آموزش تخصص‌های دریایی قرار گرفته به استناد ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده دادرسی و تجدید محاکمه موافقت نموده است، پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه نظامی ۲ خوزستان ارجاع (واگذار) می‌گردد».

رأی دیوان عالی کشور در پرونده پنجم در مورد درخواست اعاده دادرسی

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۵/۱۶/۲۴۹۹ در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای … از حکم قطعی دادگاه کیفری ۱ شاهرود قائم‌مقام دادگاه کیفری ۲ پس از رسیدگی به این شرح رأی صادر نموده است:
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون مجازات جرم نسبت داده شده در ماده ۸۴ قانون تعزیرات حبس تعیین شده است و صدور حکم شلاق در موضوع بحث وجهه قانونی و شرعی (دینی) ندارد.

بنابراین به لحاظ بند ۵ ماه ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، درخواست اعاده دادرسی آقای … نسبت به محکومیت خود به شرح رأی شماره ۳۸۶۲/۹/۱۱-۶۷ دادگاه کیفری ۱ شاهرود موجه است و با نقض (شکستن رأی) آن رسیدگی مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۲ شاهرود و در صورت نبودن شعبه دیگر به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری ۲ به محل وقوع بزه (جرم) ارجاع می‌گردد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   سؤالات متداول در مورد بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

رأی دیوان عالی کشور در پرونده ششم در مورد درخواست اعاده دادرسی

شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۹/۲۰-۲۹۱۲ در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای … از حکم قطعی دادگاه کیفری ۱ زنجان رسیدگی و رأی خود را به این شرح صادر نموده است:
درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه منطبق (هماهنگ) با بند ۳ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۴ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ می‌باشد.
بنابراین با پذیرش درخواست اعاده دادرسی رأی شماره ۶۸/۲۷۴/۵ ۳ دادگاه کیفری ۱ زنجان نقض (شکستن رأی) و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۱ زنجان یا قائم‌مقام آن ارجاع (واگذار) می‌شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *