رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی


در ادامه‌ی مقاله قبل به شرح پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

شرح پرونده دوم: بر اساس پرونده کلاسه 234-67-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر (ساکن) در مشهد بانو … به اتهام قتل عمدی آقای … مورد ‌تعقیب و پیگرد دادسرای عمومی بیرجند قرار گرفته است و کیفرخواست شماره 1196 تنظیم و پرونده به دادگاه کیفری یک بیرجند ارسال شده است.

دادگاه پس‌ از رسیدگی‌های لازم اظهارنظر بر قصاص متهمه نموده و پرونده را به شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد فرستاده است. شعبه 28 دیوان عالی‌کشور به شرح رأی شماره 192-28 نظر دادگاه را بر قصاص بانو … تنفیذ و اجرا کرده و بالاخره دادگاه کیفری یک بیرجند حکم را بر قصاص بانو … صادر نموده است.

رأی دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی

محکوم‌ علیها (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از این حکم درخواست اعاده دادرسی و تجدید محاکمه نموده است و شعبه 28 دیوان عالی‌کشور مستقر در مشهد رأی شماره 247-28 را به این شرح صادر نموده است:

در مورد درخواست اعاده دادرسی بانو … از حکم شماره 3544-66 دادگاه کیفری یک بیرجند نظر به این که به صراحت و روشنی ذیل (پایین) ‌ماده 468 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به امور کیفری در صورت قبول اعاده دادرسی در دادگاه دیگری غیر از دادگاه اول به عمل می‌آید و ‌این امر دلیل بر قبول مقررات مربوط برد دادرس در امور مذکور است.

و نظر به این که توجهاً به عمومیت ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از این نظر ‌خصوصیتی در قضات دیوان عالی کشور نمی‌باشد، بنابراین امضا‌کنندگان زیر به علت سبق (تقدم) نظر بر اساس بند 7 ماده 208 مذکور خود را مردود و رد شده اعلام نموده و ‌چون به تعداد کافی قاضی دیگر در این شعبه نمی‌باشد تعیین شده است، پرونده به دادگاه مربوطه اعاده و بازگردانده شود تا برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به ‌دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال دارند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۷- ۱۱/9/۱۳۹۳

ادامه مطلب …

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *