دیه اعضای متلف بدن

دیه اعضای مختلف بدن

دیه اعضای مختلف بدن ( دیه فک ، دیه ناخن ، دیه ستون فقرات ، دیه نخاع ) ب شرح زیر است:

دیه فک

  • براساس ماده 415 از بین بردن مجموع دو فک دیه ی کامل دارد و دیه‌ی هر کدام آنها پانصد دینار است و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیه‌ی مساحت همان مقدار است و دیه‌ی از بین بردن یک فک با مقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب (محاسبه)‌ دیه‌ی مساحت فک دیگر خواهد بود.
  • براساس ماده 416 دیه فک، مستقل از دیه دندان مى‌باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محاسبه خواهد شد.
  • براساس ماده 417 جنایتى که موجب نقص (عیب) فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم خواهد بود.

دیه ناخن

  • براساس ماده 429 کندن ناخن به طورى که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار میباشد.

دیه ستون فقرات

  • براساس ماده 430 شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از درمان به صورت کمان و خمیدگى درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس (ریزش ادرار) شود و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
  • براساس ماده 431 هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یکصد دینار پرداخت نماید.
  • براساس ماده 432 هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیه‌ی کامل و براى فلج دو پا دو ثلث (دو سوم) دیه ستون فقرات کامل منظور مى‌گردد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   شرایط خاتمه قرارداد کار

دیه نخاع

  • براساس ماده 433 قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت، محاسبه خواهد شد.
  • براساس ماده 434 هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى‌شود و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع اضافه خواهد شد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *