دیه گردن و حس بویای


دیه عقل و دیه حس بویایی

دیه عقل و دیه حس بویایی به شرح زیر است:

دیه عقل

  • * بر اساس ماده 444 هر جنایتى که موجب زوال و از بین رفتن عقل شود، دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
  • * بر اساس ماده 445 از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
  • * بر اساس ماده 446 هر اه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود (از بین برود) براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
  • * بر اساس ماده 447 هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه کامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه بازگردانده خواهد شد و ارش پرداخت می‌گردد.
  • * بر اساس ماده 448 مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر کارشناس عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى کارشناسان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم و برتراست.

دیه حس بویایی

  • * بر اساس ماده 462 از بین بردن حس بویایى هر دو مجراى بینى دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویایى یک مجرا نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
  • * بر اساس ماده 463 در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویایى یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حکم مىشود.
  • * بر اساس ماده 464 هرگاه حس بویایى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت میشود واگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویایى بمیرد دیه ثابت می‌شود.
  • * بر اساس ماده 465 هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویایى از بین برود دو دیه دارد و اگر در اثر جنایت دیگر بویایى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویایى اضافه مى‌شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویایی اضافه خواهد شد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   اساسنامه شرکت ‌های تعاونی مسکن، فصل چهارم: واگذاری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *