0
دیه زبان و گردندیه زبان و گردن

دیه زبان و دیه گردن در قانون به چه صورت است؟

دیه زبان و دیه گردن در قانون 

دیه زبان و دیه گردن به شرح زیر است:

دیه زبان

  • براساس ماده ۳۹۶ دیه زبان ، از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث (یک سوم) دیه‌ی کامل خواهد بود.
  • براساس ماده ۳۹۷ از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود، ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
  • براساس ماده ۳۹۸ تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود ولی باعث عیب گردد با تعیین حاکم می‌باشد.
  • براساس ماده ۳۹۹ چنانچه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف می‌باشد.
  • براساس ماده ۴۰۰ بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه‌ی کامل می‌باشد.
  • براساس ماده ۴۰۱ بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى‌گوید ثلث (یک سوم) دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانى گرفته خواهد شد.
  • براساس ماده ۴۰۲ هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیه‌ی کامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه به او بازگردانده خواهد شد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   زنا در کلام معصومین

دیه گردن

  • براساس ماده ۴۱۲ دیه گردن ، شکستن گردن به طورى که گردن کج شود دیه‌ی کامل دارد.
  • براساس ماده ۴۱۳ جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جنایتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین خواهد شد.
  • براساس ماده ۴۱۴ هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شود، اثر آن از بین رود دیه ندارد، فقط باید ارش پرداخت شود اگر چه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های علامت گذاری شده با * را باید تکمیل نمایید.

1 + سه =