دیه دندان

دیه دندان

براساس ماده 403 دیه دندان ، از بین بردن تمام دندان‌هاى بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى‌شود:

  1. هر یک از دندان‌هاى جلو که عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پایین مى روید و جمعاً دوازده تا می‌باشد. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى‌باشد.
  2. هر یک از دندان‌هاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک (دندانی که موقع خدیدن پیدا شود) و سه ضرس (دندان آسیا) قرار دارد و جمعاً شانزده عدد می‌باشد، بیست و پنج دینار و دیه‌ی مجموع آنها چهار صد دینار می‌شود.
  • براساس ماده 404 دندان‌هاى اضافى به هر نام که باشد و به هر شکلی که روییده شود دیهاى ندارد و اگر در کندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچ گونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
  • براساس ماده 405 هرگاه دندان‌ها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى‌یابد، خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضهاى کم شده باشد.
  • براساس ماده 406 فرقى میان دندان‌هایى که داراى رنگ‌هاى گوناگون مى‌باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیفتد دیه آن دو ثلث (دو سوم) دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلاً سیاه نشده ثلث (یک سوم) همان دندان سالم است.
  • براساس ماده407 اشقاق (شکاف) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است.
  • براساس ماده 408 شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى‌شود، خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگری.
  • براساس ماده 409 کندن دندان‌هاى شیرى کودک که دیگر به جاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر به جاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شده است یک شتر مى‌باشد.
  • براساس ماده 410 دندانى که کنده شود دیه‌ی کامل دارد اگر چه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
  • براساس ماده 411 هرگاه دندان دیگرى به جاى دندان اصلى کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود، کندن آن دندان دیه‌ی کامل دارد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   رسیدگی به صلاحیت قضات در دادگاه عالی صلاحیت چگونه است؟

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *