دیه مو

دیه مو


دیه اعضای مختلف بدن 

هر یک از اعضای بدن دارای دیه‌ی خاصی هستند که طبق شرایط مختلف به آنها تعلق می‌گیرد. که نسبت به دیه کامل در نظر گرفته می‌شود. در این قسمت دیه مو را توضیح میدهیم :

دیه مو

  • طبق ماده 368 هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید عهده‌دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث (یک سوم) دیه کامل بر عهده او خواهد بود.
  • طبق ماده 369 هرگاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن مى‌باشد و اگر دوباره بروید، مهرالمثل بر عهده وی خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست.

تبصره: اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى‌شود.

  • براساس ماده370 هرگاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى‌روید با تمام سر ملاحظه مى‌شود و دیه به همان نسبت دریافت مى‌شود.
  • براساس ماده371 تشخیص روییدن دوباره‌ی مو و نروییدن آن با خبره (کارشناس) است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار اضافه بر ارش به جانى بازگردانده شود.
  • براساس ماده 372 دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتی که هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود.

اگر دوباره روییده شود در همه‌ی موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روییده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که دوباره روییده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روییده نمى‌شود و دیه با محاسبه‌ی مقدار مساحت تعیین مى‌شود.

  • براساس ماده 373 از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید یا نروید و یا تمام آن باشد و یا بعض آن.
  • براساس ماده 374 از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش است که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن، که در این موارد فقط دیه‌ی عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى‌گردد.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   دیه حس چشایی ، دیه صورت و گویایی ، دیه زوال منافع به چه صورت است؟

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *