عدم توانایی مالی پرداخت مهریهمرد اگر مالی نداشته باشد می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، به دادگاه صادرکننده حکم محکومیت به مهریه تقدیم کند، دادخواست اعسار را می‌توان بعد از قطعیت حکم، قبل از بازداشت یا بعد از بازداشت دادگاه تقدیم نمود. دادگاه به ادعای اعسار او خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید،

چنانچه وی را معسر تشخیص دهد حکم اعسار او از پرداخت محکوم‌به یا ترتیب پرداخت مهریه موضوع حکم به اقساط را صادر می‌نماید رأی صادره پس از قطعی شدن قابل اجرا است.

 

 

در چه صورتی مرد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه تقدیم کند؟

به گفته وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد در صورتی که حکم به قبول اعسار صادر شده باشد  (مثلاً ماهانه دو سکه بهار آزادی یا قیمت ریالی آن) پس از قطعیت آن زوج آزاد می‌شود و اگر حکم به پرداخت مهریه به اقساط صادر شود پس از پرداخت قسط اول آزاد خواهد شد. بدیهی است با سررسید اقساط بعدی اگر مرد به وظیفه خود عمل نکند مجدداً به تقاضای زن بازداشت می‌شود تا اقساط سررسید شده را پرداخت نماید. و در صورتی که دادخواست اعسار مرد پذیرفته نشود، مرد بازداشت خواهد ماند و بازداشت او مقید به مدت خاصی نیست اما مرد با گذشت مدتی می‌تواند با استناد به وضعیت مالی جدید خود، مجدداً دادخواست اعسار مطرح نماید.

دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به یک دعوای مالی است یا غیرمالی؟ آیا امکان طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به وجود دارد یا خیر؟

دعوای اعسار غیرمالی است. مدعی اعسار از پرداخت محکوم‌به، فقط کافی است پس از طرح ادعای خود در ستون خواسته اضافه نماید: (و اعسار از تأدیه هزینه دادرسی) تا معاف از پرداخت هزینه شناخته شود.

بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی یا تقدیم دادخواست، مطالبه مهریه، تقاضای طلاق، دادخواست اعسار یا درخواست پرداخت مهریه به صورت اقساط یا تنظیم دادخواست  با وکلای خانواده و وکیل طلاق موسسه حقوقی کیانداد مشاوره کنید و با استفاده از راهنمایی های مشاوره حقوقی در زمینه خانواده و طلاق اقدام کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *