درخواست اعاده دادرسی


جهات درخواست اعاده دادرسی

در درخواست اعاده دادرسی باید به نکات زیر توجه کرد:

1- هرگاه رأی صادره شده‌ توسط دادگاه، مورد ادعای خواهان نباشد:

برای تشخیص این موضوع باید خواسته‌ی دعوا با مفاد و محتوای حکمی که صادر شده تطبیق داده شود.

2- هرگاه حکم دادگاه، بیشتر از خواسته‌ی خواهان صادر شده باشد:

مثلاً خواسته‌ی خواهان صد میلیون ریال وجه و پول رایج ایران باشد اما دادگاه خوانده را به بیش از میزانی که در دادخواست نوشته شده محکوم می‌کند.

  • نکته: این مورد از جهت دادرسی در صورتی قابل تحقق و انجام است که خواسته مبلغی، پول رایج ایران، پول خارجی یا مال کلی (مثل صد تن گندم) باشد.

3- وجود تضاد در محتوای یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد:

برای مثال دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته، اما با استناد به قانون، خوانده را مجبور به انجام آن شرط کرده است.

4- صدور احکام متضاد:

چنانچه حکمی که توسط دادگاه صادر شده با حکمی دیگر در مورد همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد، بدون آنکه دلیل قانونی آنها با هم مغایر و مخالف باشند. در این مورد از جهات دادرسی، درخواست کننده‌ی اعاده‌ی دادرسی باید این احکام را به دادخواست خود پیوست نماید.

  • نکته 1: تضاد باید میان دو حکم اتفاق بیفتد نه حکم و قرار، هر دو حکم صادره باید قطعیت یافته و با هم مخالف باشند، هم اصحاب دو دعوا و هم موضوع و دلیل دو دعوا باید یکی باشند. بنابراین اگر اصحاب و موضوع دعوا یکی باشند اما دلیل دو دعوا یکی نباشد این شرط برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد حاصل نمی‌شود.
  • نکته 2: هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد. (شعب متفاوت از یک حوزه‌ی قضایی، دادگاه واحد به حساب می‌آیند).
پیشنهاد ویژه کیانداد :   سؤالات متداول در مورد ازکارافتادگی

5- حیله و تقلب:

چنانچه طرف مقابل درخواست کننده‌ی اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‌ کار برده باشد که در حکم دادگاه مؤثر بوده است.

  • نکته: حیله و تقلب هنگامی از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌شود که در حکم صادره مؤثر باشد، حتی اگر جزئی باشد و این دلیل هم باید به دادخواست پیوست شود.

6- هرگاه حکم صادره توسط دادگاه، مستند به اسنادی باشد که بعد از صدور حکم ثابت گردد آن اسناد جعلی و بی‌اساس بوده و در این مورد تفاوتی میان سند عادی و رسمی نمی‌باشد. و دلیل اثبات جعلیت سند باید همراه دادخواست ارائه شود.

7- اثبات اصالت سند:

یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی اثبات اصالت سندی است که مستند ادعای یکی از اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) بوده اما طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعل نموده و به دلیل جعلی و تقلبی بودن آن، کسی که به آن استناد کرده محکوم شده است.

8- کسب مدارک و اسناد جدید:

هرگاه پس از قطعیت حکم صادره توسط دادگاه، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت خواهان اعاده دادرسی باشد و تاکنون پنهان بوده، می‌توان اعاده دادرسی و درخواست رسیدگی مجدد نمود.

9- خلاف شرع (دین):

چنانچه به تشخیص ریاست قوه‌ی قضاییه حکم قطعی صادره خلاف شرع باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *