توقیف حقوق مرد برای مهریهاگر زن قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد و شوهر او کارمند و یا دارای حقوق ماهیانه باشد و
در صورتی که زوج مالی جز حقوق ماهانه نداشته باشد، آیا حقوق دریافتی او در قبال مهریه قابل توقیف است؟
به گفته وکیل طلاق در موسسه حقوقی کیانداد زن برای دریافت مهریه اگر شوهرش

حقوق‌بگیر مؤسسه خصوصی یا دولتی باشد مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود :
از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود. و در صورتی که بدهکار مهریه کارگر مشمول قانون کار باشد، تنها می‌توان ربع حقوق ماهانه او را توقیف کرد به شرط اینکه مازاد بر حداقل حقوق او باشد.
با توجه به متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی زن می تواند، اگر دارای فرزند بود تا یک چهارم و اگر فرزندی نداشت تا یک سوم از حقوق ماهیانه شوهر را توقیف نماید.

توصیه می شود قبل از هر اقدام حقوقی در زمینه خانواده مهریه توقیف اموال اعسار طلاق و … با وکلای متخصص خانواده و وکیل طلاق در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره کنید. 

تخلیه ملک استیجاری

پیشنهاد ویژه کیانداد :   طرفین قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *