نام خانوادگیبا توجه به موارد زیر می توان تقاضای تغییر نام خانوادگی را از اداره ثبت احوال درخواست نمود:

1- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد، مانند: تحفه ، گداپرور

2- نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد، مانند کلاهدار نگین جانی

3- نام خانوادگی از واژه های خارجی بوده یا با آن ترکیب شده باشد: دنیل اف

4- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزش های فرهنگ اسلامی باشد،

مانند: بی خدا، مرتدپرست

5- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد، مانند: سرهنگ، مهندس

6- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد، مانند: چاله میدان

7- هرگاه پدری نام خانوادگی خود را تغییر و فوت نماید هریک از فرزندان متوفی می توانند برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهند

8- استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت می باشد با ارائه اجازه نامه از شوهر بدون رعایت حق تقدم بلامانع است

9- در صورتی که نام خانوادگی پدری تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از 18 سال با درخواست کتبی پدر و تغییر نام خانوادگی فرزندان بزرگ وی بدون رعایت حق تقدم و با ارائه اجازه نامه از پدر ممکن خواهد بود

موسسه حقوقی کیانداد با بهره گیری از وکلای متخصص در امور مربوط به ثبت احوال و تغییر نام و نام خانوادگی مشاوره و وکالت در این امور را برعهده می گیرد

https://kiandad.com/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c/

https://kiandad.com/%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c/

پیشنهاد ویژه کیانداد :   موضوع قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *