نشانی: تهران – بلوار ميرداماد – شماره 198
کد پستی:33111 -15496
صندوق پستی: 7177 / 15875

مرکز تلفن: 29951
ساعات کار: 8 الی 16

وب: http://www.cbi.ir
نشانی الکترونيکی: G.SecDept@cbi.ir

امور حقوقی خود را به بهترین وکلای متخصص و کارآزموده بسپارید

 

خدمت حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد