اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری


اعاده دادرسی کیفری چیست؟

اعاده دادرسی کیفری(رسیدگی مجدد) نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است، یعنی از احکامی می‌توان اعاده دادرسی نمود که مرحله بدوی (نخستین) و تجدیدنظر انجام شده و یا اینکه حکم بدوی به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم‌علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده) قابل اعتراض اعاده دادرسی است و شاکی نمی‌تواند نسبت به رأی برائت و بی‌گناهی به هر دلیل اقدام به اعاده دادرسی کیفری نماید.

اگر شکایتی طرح شود و منتهی به صدور رأی بدوی و نخستین مبنی بر محکومیت گردد و یا اینکه در مرحله تجدیدنظرخواهی منجر به محکومیت گردد فقط شخصی که محکوم شده است می‌تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام به اعتراض نماید.

چه اشخاصی حق درخواست اعاده دادرسی دارند؟

  1. محکوم‌علیه و یا وکیل رسمی او یا نماینده قانونی و در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه همسر، وصی (جانشین) و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها نیز می‌تواند درخواست نماید.
  2. دادستان کل کشور
  3. دادستان اجراکننده حکم

با پذیرش اعاده دادرسی کیفری اجرای حکم به تعویق (تأخیر) خواهد افتاد و همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به همان دلیل ممکن نخواهد بود.

شرایط اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها مورد پذیرش است و تفاوتی ندارد که رأی در مرحله اجرا باشد و یا اینکه اجرا نشده باشد.

  • نکته: اعاده دادرسی کیفری بدون مهلت است.

در صورت عدم پذیرش اعاده دادرسی، امکان دوباره درخواست اعاده دادرسی امکان‌پذیر نمی‌باشد. و اعاده دادرسی مشروط به تعداد دفعات مشخصی نمی‌باشد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دیه چشم و دیه بینی در قانون چگونه است؟

مرجع صالح به رسیدگی درخواست اعاده دادرسی کیفری

مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است بنابراین درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد باید مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم گردد.

چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را داشته باشد با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم‌عرض (برابر) صادرکننده رأی ارجاع (واگذار) می‌دهد.

  • نکته: مهمترین موضوع دراعاده دادرسی پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی می‌باشد.

مدارک درخواست اعاده دادرسی کیفری

1- درخواست اعاده دادرسی به صورت تایپی و خطاب به ریاست دیوان عالی کشور باشد و همچنین مشخص شود درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری بر اساس کدام یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

شرح ما وقع (آنچه اتفاق افتاده) به اضافه ثبت شماره دادنامه، تاریخ و دادگاه صادرکننده آن به پیوست مدارک و مستندات که برابر اصل شده باشند. مدارک پیوست درخواست اعاده دادرسی کپی برابر اصل کارت شناسایی «کارت ملی ترجیحاً» به علاوه کپی برابر اصل رأی دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر توسط شعبه صادرکننده باید برابر اصل شود. وکالت‌نامه وکیل در صورت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی وکیل به علاوه مستندات مورد ادعا.

  • نکته: درخواست اعاده دادرسی باید به امضای درخواست‌کننده و یا وکیل وی برسد.

2- هزینه دادرسی پرداخت گردد.

3- در صورتی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی در زندان باشد، باید درخواست اعاده دادرسی به تأیید زندان برسد.

 

4- چنانچه شخصاً درخواست اعاده دادرسی را تقدیم می‌شود، باید نشانی دقیق، کدپستی، شماره تلفن و… و اگر درخواست اعاده دادرسی توسط وکیل انجام ‌شود باید وکالت‌نامه وکیل و قرارداد مالی وکیل نیز پیوست گردد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

5- در صورتی که حکم به دلیل عدم اعتراض به دادنامه بدوی و نخستین قطعی شده باشد باید گواهی قطعیت نیز از شعبه دریافت گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *