نشانی : میدان آرژانتین ،ابتدای آفریقای شمالی  ، بلوار دادمان ،استانداری تهران

تلفن تماس : ۸۴۶۹۱۰۱۰ – ۰۲۱

کدپستی : ۱۵۱۹۹۹۷۱۱۳

آدرس الکترونیکی : info@ostan-th.ir

امور حقوقی خود را به بهترین وکلای متخصص و کارآزموده بسپارید

خدمت حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد