0
حق‌السعی یا مزد کارگر

حق‌السعی یا مزد کارگر

حق‌السعی یا مزد کارگر

این موضوع به قوانین حق‌السعی یا مزد کارگر که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده و برای مخاطبان و کاربران گرامی شرح داده شده است.

حق‌السعی یا مزد کارگر چیست؟

ادامه مطلب …
0

قوانین کار شامل چه کسانی می شود

قوانین کار شامل چه کسانی می شود؟

در این جا می خواهیم طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بدانیم که قوانین کار شامل چه کسانی می شود ما را همراهی کنید.

قوانین کار

کارهایی که در جامعه، خود اشتغالی نامیده می‌شوند و افراد به حساب خود کار می‌کنند مانند کشاورزان و اصناف تابع قانون کار نیستند.

ادامه مطلب …
0
شورای اسلامی کار و صلاحیت

شورای اسلامی کار و صلاحیت آن

شورای اسلامی کار و صلاحیت آن

حال این موضوع در رابطه با شورای اسلامی کار و صلاحیت آن که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی و تحلیل شده است را در اختیار مخاطبان و کاربران گرامی قرار می دهیم.

شورای اسلامی کار به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی و خدماتی که بیش از 35 نفر شاغل به طور دائم در آنها وجود داشته باشد تشکیل می‌گردد.

ادامه مطلب …
0
مدت کار در قانون کار

مدت کار در قانون کار چه میزان است

مدت کار در قانون کار چه میزان است؟

اینک می خواهیم مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد برای مخاطبان و کاربران گرامی در خصوص مدت کار در قانون کار چه میزان است توضیح بدهیم.

مدت کار در قانون کار

منظور از مدت، زمانی است که کارگر در طول شبانه‌روز به کار مشغول است. مطابق ماده 51 قانون کار (ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد.

ادامه مطلب …
0
قوانین حقوق کار

قوانین مربوط به حقوق کار

قوانین مربوط به حقوق کار

موضوع این مقاله در مورد قوانین حقوق کار مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده شده و برای مخاطبان و کاربران عزیز  ارائه می شود.

ادامه مطلب …
0
تبعیت از قانون کار

چه افرادی ملزم به تبعیت از قانون کار هستند

چه افرادی ملزم به تبعیت از قانون کار هستند؟

 موسسه حقوقی کیانداد موضوع این مقاله را اختصاص داده اند به این که چه افرادی ملزم به تبعیت از قانون کار هستند و چه زمانی کار معلق می شود.

تبعیت از قانون کار

مطابق ماده 5 قانون کار: کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنها و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ادامه مطلب …
0
قانون کار

انواع کار در قانون کار

انواع کار در قانون کار

 این مقاله به بررسی انواع کار در قانون کار که زیر نظر موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده اختصاص یافته است همراه ما باشید.

کار روز:

کار روز کارهایی است که در قانون کار زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22 (ساعت 10 شب) می‌باشد. (ماده 53 قانون کار)

ادامه مطلب …
0
قرارداد کار در قانون کار

تعریف قرارداد کار در قانون کار

تعریف قرارداد کار در قانون کار

در این جا می خواهیم موضوع تعریف قرارداد کار در قانون کار را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی همراه با مخاطبان و کاربران گرامی بررسی نماییم.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد (ماده 7 قانون کار).

ادامه مطلب …
0
مرخصی‌ در قانون کار

تعطیلات و مرخصی‌ها در قانون کار

تعطیلات و مرخصی‌ها در قانون کار

این موضوع اختصاص داده شده به مرخصی‌ در قانون کار که زیر نظر موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده است و در اختیار مخاطبان و کاربران گرامی قرار می گیرد.

مرخصی‌ در قانون کار

مطابق ماده 62 قانون کار (روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می‌باشد) و مطابق تبصره یک همان ماده در امور مربوط به خدمات عمومی همانند آب و برق اگر روز دیگری به عنوان تعطیل تعیین شود همان حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و در هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است.

ادامه مطلب …
0

اضافه کاری

اضافه کاریﻣﺎﺩﻩ ۵۹ بیان می دارد

ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ اضافه ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ :
ﺍﻟﻒ – ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮ
ﺏ – ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ۴۰% ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﺩ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎﺭ ﻋﺎﺩﻱ.

ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ = ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎﺭﯼ * ۱۴۰ % * ۲۲۰ ﺳﺎﻋﺖ / ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ

ادامه مطلب …
۱ ۲