0
رأی کمیسیون ماده 100

اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری پس از ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود. و  رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی می‌باشد.

مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان موظف به رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرای قطعی رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها از جهت نقض (رد) قوانین و مقررات آنهاست و رأیی قطعی محسوب می‌شود که پس از صدور رأی در مرحله بدوی (نخستین)، کمیسیون تجدیدنظر نیز آن را تأیید نماید و یا در مهلت قانونی برای اعتراض که ۱۰ روز پس از صدور رأی بدوی و نخستین است، مالک یا ذی‌نفع اقدام به اعتراض ننماید. شهرداری موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پاسخگویی در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

مهلت تقدیم دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

مهلت تقدیم دادخواست، برای اشخاص مقیم و ساکن خارج از کشور ۶ ماه و برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی خواهد بود.

موضوع شکایت باید واضح و روشن باشد، در صورت وجود هر گونه ابهام، اخطاریه‌ای برای رفع ابهام به شاکی ابلاغ می‌شود و مهلت رفع این ابهام ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری، نسبت به قسمت مبهم قرار ابطال (رد) صادر می‌نماید.

همچنین در صورتی که تصدیق (تأیید) اسناد مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی معترض ممکن نباشد و یا نتواند تصویری از آن ضمیمه (پیوست) خواسته خود نماید، دیوان مکلف است دادخواست را پذیرفته و خود اقدام به درخواست مدارک از دستگاه مربوطه ‌نماید.

اقدام تأمینی برای دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰

اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ موجب توقف اجرای آن نخواهد شد و شاکی در صورت تمایل به متوقف نمودن اجرای آرای کمیسیون می‌تواند اقدامات تأمینی را از دادگاه بخواهد، البته این امر مشروط به ادعای شاکی مبنی بر غیرقابل جبران بودن خسارت و احراز (تشخیص) آن از سوی قاضی شعبه خواهد بود و دادگاه با بررسی موارد مذکور اقدام به صدور دستور موقت می‌نماید. در موارد رد دادخواست یا اسقاط و ابطال آن دستور موقت لغو می‌گردد.

چه کسانی می‌توانند به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض نمایند؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن در دو مرحله انجام می‌شود:

۱- مرحله بدوی (نخستین): اشخاص حقیقی و حقوقی حق شکایت دارند.

۲- مرحله تجدیدنظر: در این مرحله شهرداری‌ها نیز حق اعتراض نسبت به رأی را خواهند داشت و مهلت تجدیدنظرخواهی از آن برای اشخاص ساکن خارج از کشور ۲ ماه و اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

خواننده گرامی می توانید برای مشاوره تخصصی در خصوص سیاهه جهیزیه با وکیل ملکی موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید، می توانید از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.