0
تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

در این مقاله به بحث درباره تقاضای اعسار از هزینه دادرسی طبق بررسی های موسسه حقوقی کیانداد می پردازیم

مراحل تقاضای اعسار از هزینه دادرسی

طبق گفته موسسه حقوقی کیانداد در مورد تقاضای اعسار از هزینه دادرسی این چنین باید گفت: وقتی که هزینه دادرسی بیشتر از دو میلیون تومان باشد خواهان می تواند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کند. برای این کار باید استشهادیه درباره اعسار از هزینه دادرسی توسط دو شاهد که ترجیحا مرد تکمیل و ضمیمه دادخواست شود.

ادامه مطلب …
0
اخذ تامین از اتباع بیگانه

اخذ تأمین از اتباع بیگانه

اخذ تأمین از اتباع بیگانه

اخذ تامین از اتباع بیگانه را در این مقاله به گفته موسسه حقوقی کیانداد  را بازگو می کنیم.

ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ تأمین از اتباع بیگانه

مطابق ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی اتباع دولت‌های خارجه چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند.

ادامه مطلب …
0
جلب شخص ثالث در دعاوی حقوقی

جلب شخص ثالث در دعاوی حقوقی

جلب شخص ثالث در دعاوی حقوقی

در این مقاله می خواهیم درباره جلب شخص ثالث در دعاوی حقوقی و همچنین مراحل تقدیم دادخواست در دعاوی حقوقی را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم.

مراحل تقدیم دادخواست در دعاوی حقوقی

در جلب شخص ثالث در دعاوی

ادامه مطلب …
0

چه کسانی می‌توانند تقاضای مطالبه طلب کنند؟

مطالبه طلبچه کسانی می‌توانند تقاضای مطالبه طلب کنند:

کسانی که وجه یا پولی را به صورت قرض داده یا بابت یک قرارداد یا سند یا فاکتور، از شخصی طلبکار می‌باشند، فقط همان فرد به عنوان خواهان و مدعی اصلی دعوا می‌تواند علیه بدهکار دادخواست مطالبه طلب داده و طرح دعوا کند. اگر طلبکار اصلی فوت کند ورثه او نیز می‌توانند به قائم‌مقامی از سوی مورث (متوفی) علیه بدهکار اقامه دعوا کنند

ادامه مطلب …