0
عدم تمکینعدم تمکین

عدم تمکین چیست

عدم تمکین چیست؟

در این مقاله می خواهیم درباره عدم تمکین چیست را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم.

عدم تمکین

عدم تمکین یا نشوز (ناسازگاری) عبارت است از نافرمانی یکی از زوجین (زن و شوهر) در انجام وظایف و تکالیف زندگی مشترک. بنابراین نشوز تنها مختص زن نمی ‌باشد. نافرمانی زوج (مرد) و انجام ندادن مناسبات زندگی مشترک نیز نشوز محسوب می ‌شود.

ادامه مطلب …