0
ملاقات فرزند در طلاق توافقیملاقات فرزند در طلاق توافقی

نحوه ملاقات فرزند در طلاق توافقی

نحوه‌ ملاقات فرزند در طلاق توافقی به چه صورت است؟

مقاله حاضر در خصوص ملاقات فرزند در طلاق توافقی که موسسه حقوقی کیانداد ، زیر نظر کارشناسان مجرب بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.

نحوه ملاقات فرزند در طلاق توافقی

نحوه‌ی ملاقات فرزند در طلاق توافقی در صورت جدایی و طلاق پدر و مادر به این صورت است که اگر حضانت و سرپرستی فرزند با مادر باشد پدر حق ملاقات با فرزند را دارد و اگر سرپرستی به عهده‌ پدر باشد مادر حق ملاقات و دیدن فرزند را دارد.

ادامه مطلب …
0
ملاقات فرزندملاقات فرزند

قانون ملاقات فرزند ، طفل

قانون ملاقات فرزند

در این مقاله به بحث در رابطه با نحوه قانون ملاقات فرزند با نظریه موسسه حقوقی کیانداد می پردازیم با ما همراه باشید.

پس از طلاق هر یک از والدین که فرزند تحت حضانت آن نیست، حق این را دارد که طفل خود را ملاقات کند تعیین کردن زمان و مکان و نحوه ملاقات فرزند و دیگر جزئیات در صورتی که اختلاف بین والدین باشد با محکمه هست.

بعد از طلاق پدر و یا مادر به هیچ عنوان این حق را ندارند که ملاقات فرزند با پدر یا مادر مانع باشد چون هر یک از والدین این حق را دارند طی زمانهای مشخص شده کودک خود را ببینند و حتی عدم صلاحیت اخلاقی مادر یا پدر هم نمی تواند مانع از ملاقات او با فرزندش شود، در این مواقع تمهیدات لازم برای ملاقات با فرزند در محیطی مناسب و با حضور داشتن افرادی که مورد اعتماد هستند قرارداده می شود، والد پدر و مادری که سرپرستی فرزند را برعهده دارند، نمی توانند طفل را از محل حضانت خارج نمایند الا در شرایط ضروری که از دادگاه برای انتقال اجازه گرفته باشند.

ادامه مطلب …

0

انتقال فرزند از محل ملاقات

انتقال فرزند از محل ملاقاتهریک از والدینی که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که

ادامه مطلب …