0
طرفین قرارداد خرید و فروش ملکطرفین قرارداد خرید و فروش ملک

طرفین قرارداد خرید و فروش ملک

طرفین قرارداد خرید و فروش ملک

در این مقاله به موضوع طرفین قرارداد خرید و فروش ملک و معامله میپردازیم و همانگونه که در مقاله قبلی یعنی اقدامات قبل از انجام معامله ملک و املاک   مطالعه کردید اینبار در خصوص طرفین قرارداد صحبت میکنیم .

طرفین قرارداد چه کسانی هستند؟

اشخاصی که مشخصات و نامشان در مبایعه‌ نامه به عنوان خریدار و فروشنده نوشته شده به آنها طرفین قرارداد خرید و فروش ملک یا متبایعین می گویند بطوریکه فروشنده یا خریدار  امکان دارد یک و یا چندین شریک باشند که در آپارتمان به صورت شراکت و بدون اینکه تعیین کردن سهم شریک هستند و یا حتی سهم مشخصی دارند مثل سه دانگ از شش دانگ کل ملک

ادامه مطلب …
0

چرا باید قبل از معاملات ملک با وکیل ملکی مشورت کنیم؟

مشاوره با وکیل ملکی

معاملات ملکی و عقد بیع 

موضوع معاملات ملکی و خرید و فروش تحت عنوان بیع از مهمترین مباحث حقوقی در نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود که مقررات مختلفی در خصوص آن وضع گردیده است. خرید ملک و آپارتمان چه برای سکونت و چه برای کسب و کار، یکی از نیازها و ضروریات محسوب می‌گردد و

ادامه مطلب …