0
حقوق تأمین اجتماعی

حقوق تأمین اجتماعی

حقوق تأمین اجتماعی

 اینجا میخواهیم به موضوع حقوق تأمین اجتماعی که طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده بپردازیم مخاطبان و کاربران عزیز ما را همراهی کنید.

حقوق تأمین اجتماعی معمولاً در کنار حقوق بیمه به کار برده می‌ شود و این دو گرایش ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. در نگاه اول به نظر می‌رسد که حقوق بیمه جزئی از حقوق تأمین اجتماعی است اما با نگاهی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که بخشی از قواعد و مقررات بیمه خصوصاً در مورد اقدامات حمایتی از اعضای جامعه در برابر عوارضی نظیر ازکارافتادگی، حوادث ناشی از کار و مانند اینها مشمول عنوان تأمین اجتماعی می‌گردد. به عبارت بهتر بیمه عنوانی کلی‌تر از تأمین اجتماعی می‌باشد. در این قسمت به بررسی حقوق تأمین اجتماعی می‌پردازیم.

ادامه مطلب …
0
ماهیت بیمه چیست

ماهیت بیمه چیست

ماهیت بیمه چیست؟

مقاله حاضر را اختصاص دادیم به موضوع ماهیت بیمه چیست که طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده را بازگو می کنیم ما را همراهی نمایید.

ماده اول قانون ماهیت بیمه چیست

مطابق تعریف ماده اول قانون بیمه مصوب 7/2/1316: (بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسات وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند).

ادامه مطلب …
0
انواع بیمه مطابق قانون

انواع بیمه مطابق قانون

انواع بیمه مطابق قانون

این مقاله اختصاص داده شده به انواع بیمه مطابق قانون که زیر نظر وکلای متخصص موسسه حقوقی کیانداد گردآوری شده با ما همراه باشید.

انواع بیمه مطابق قانون

مطابق ماده 4 قانون بیمه: (موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد). مطابق این ماده بیمه در دو دسته کلی بیمه خسارت و بیمه اشخاص تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام از آنها نیز خود دارای تقسیم‌بندی می‌باشند.

ادامه مطلب …
0
ساختار بیمه مرکزی ایران

ساختار بیمه مرکزی ایران

ساختار بیمه مرکزی ایران

این موضوع به ساختار بیمه مرکزی ایران مطابق با نظریه وکلای متخصص و با تجربه موسسه حقوقی کیانداد اختصاص داده شده با ما همراه باشید.

ماده 5 قانون ساختار بیمه مرکزی ایران

در ماده اول قانون تشکیل بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 30/3/1350 آمده: (به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر ساختار بیمه مرکزی در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌گردد ) مطابق ماده 5 همان قانون بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و تکالیف و همچنین اختیاراتی است که عبارتند از:

ادامه مطلب …
0

پرداخت حق بیمه کارگر

حق کارگردرباره پرداخت حق بیمه کارگر، طبق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی و ماده 148 قانون کار، پرداخت حق بیمه کارگر برعهده کارفرما می باشد که به صورت ارسال لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر صورت می پذیرد، عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما می‌تواند با ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری مواجه گردد. در این صورت، کارگر می تواند با مراجعه به مراجع ذی صلاح مشخص شده در قانون کار، حقوق خود را مطالبه نماید.

ادامه مطلب …