0
شرایط عقد بیمه‌نامهشرایط عقد بیمه‌نامه

شرایط عقد بیمه‌ نامه

شرایط عقد بیمه‌نامه

شرایط عقد بیمه‌نامه را طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی می کنیم ما را همراهی کنید.

ماده 2 قانون شرایط عقد بیمه‌نامه

مطابق ماده 2 قانون بیمه مصوب 7/2/1316: (عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود).

این موضوع در واقع سبب می‌شود تا شرایط عقد بیمه‌نامه عقدی تشریفاتی باشد زیرا به نظر می‌رسد قانونگذار با آوردن لفظ (باید) قانونی امری را مورد نظر داشته است. مطابق ماده 3 همان قانون:

ادامه مطلب …
0
ماهیت بیمه چیستماهیت بیمه چیست

ماهیت بیمه چیست

ماهیت بیمه چیست؟

مقاله حاضر را اختصاص دادیم به موضوع ماهیت بیمه چیست که طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده را بازگو می کنیم ما را همراهی نمایید.

ماده اول قانون ماهیت بیمه چیست

مطابق تعریف ماده اول قانون بیمه مصوب 7/2/1316: (بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسات وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند).

ادامه مطلب …