0
ماهیت بیمه چیست

ماهیت بیمه چیست

ماهیت بیمه چیست؟

مقاله حاضر را اختصاص دادیم به موضوع ماهیت بیمه چیست که طبق نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده را بازگو می کنیم ما را همراهی نمایید.

ماده اول قانون ماهیت بیمه چیست

مطابق تعریف ماده اول قانون بیمه مصوب 7/2/1316: (بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسات وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار و وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه می‌نامند).

ادامه مطلب …