0
انجمن صنفی کارگرانانجمن صنفی کارگران

انجمن صنفی کارگران

انجمن صنفی کارگران

 این مقاله اختصاص داده شده است به معرفی انجمن صنفی کارگران که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد بررسی شده می پردازیم عزیزان مخاطبان و کاربران همراه ما باشید.

انجمن صنفی کارگران چه وظایفی دارد؟

اگر بخواهیم وظایف انجمن صنفی کارگران را بررسی کنیم باید به این نکته توجه داشته باشیم در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب …