2
الزام به افراز املاک مشاعالزام به افراز املاک مشاع

دعوای الزام به افراز املاک مشاع

دعوای الزام به افراز املاک مشاع

این مقاله اختصاص داده شده است به موضوع الزام به افراز املاک مشاع که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده و در اختیار مخاطبان و کاربران قرار می گیرد.

به گفته وکیل ملکی در موسسه حقوقی کیانداد، افراز به معنای جداکردن سهم مشاع شریک یا شرکا به عبارت دیگر تقسیم ملک مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان به نحوی که سهم هر یک از شرکا با افراز مشخص می‌گردد. افراز زمانی انجام می شود که ملکی بین چند نفر مشاع باشد و شرکا بخواهند سهم هر کدام از آنها از ملک مشخص شود.

ادامه مطلب …
0
سند ثبتیسند ثبتی

دعاوی اصلاح سند ثبتی

دعاوی اصلاح سند ثبتی

نظریه کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، درباره دعاوی اصلاح سند ثبتی بررسی شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد امیدواریم استفاده های لازم را از این موضوع ببرند.

دعوای اصلاح سند شامل چه اسنادی می ‌شود؟

دعوی اصلاح سند ثبتی می ‌تواند شامل اموال منقول (سند وسیله نقلیه) و اموال غیرمنقول (سند ملک) و حتی مربوط به اسناد غیرمالی، مثل اسناد سجلی (شناسنامه یا سند نکاحیه) باشد.

ادامه مطلب …
0
قرارداد ساخت توسط مشاورین املاکقرارداد ساخت توسط مشاورین املاک

قرارداد ساخت توسط مشاورین املاک

تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توسط مشاورین املاک

قرارداد ساخت توسط مشاورین املاک را در موسسه حقوقی کیانداد زیر نظر وکلای حقوقی ملکی بررسی می کنیم با ما همراه باشید.

قرارداد ساخت توسط مشاورین املاک

مسئولیت نوشتن و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت گاهی برعهده یکی از مشاورین املاک و آژانس‌های مسکن گذاشته می‌شود و گاهی توسط یکی از طرفین نوشته شده و توسط طرف دیگر امضا می‌شود. اما در هر حالت باید بدانیم که نوشتن و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت کار هر کسی نیست و نباید نسبت به آن بی‌توجه بود چون حتی در آن دسته از قراردادهای مشارکتی که توسط افراد متخصص و یا وکلای با تجربه هم نوشته می‌شود، باز هم در حین انجام تعهد و مراحل ساخت اختلافاتی بروز می‌کند که در قرارداد پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است چه برسد به آن دسته از قراردادهایی که توسط خود طرفین یا افراد بی‌تجربه نوشته می‌شود.

ادامه مطلب …
0
اهمیت آشنایی با معاملات ملکیاهمیت آشنایی با معاملات ملکی

اهمیت آشنایی با معاملات ملکی

اهمیت آشنایی با معاملات ملکی

در این مقاله درباره موضوع اهمیت آشنایی با معاملات ملکی را مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد می پردازیم با ما همراه باشید.

مراحل معاملات ملکی

در مورد مهم بودن آشنایی با معاملات ملکی موسسه حقوقی کیانداد می گوید: چون مفاهیم و اصطلاحات حقوقی همواره به زبان عربی است برای افراد عموم و غیر حقوقی غیر قابل درک است به همین خاطر همیشه در مطالب نوشته شده در این بخش سعی شده تا جایی که امکان دارد توانسته باشیم زبان و ادبیات حقوقی را هر چه ساده  و قابل فهم تر برای عموم مردم بیان کنیم با این کار بیشتر اشخاص ازخواندن مطالب حقوقی بیشترین استفاده و لذت را ببرند بدون این که  در فهم و درک مشکلی داشته باشند.

ادامه مطلب …
0

همه چیز در مورد نحوه پرداخت در معاملات املاک

نحوه پرداخت در معاملات املاکهمه چیز در مورد نحوه پرداخت در معاملات املاک

ثمن معامله

یکی از مهمترین ارکان مبایعه‌نامه، موضوع (ثمن معامله) می‌باشد. ثمن به معنای مبلغ و مالی است که در مقابل و به عوض تحویل ملک، از سوی خریدار به فروشنده داده می‌شود

ادامه مطلب …
0

تخلیه ملک استیجاری

تخلیه ملک اجاره ای

اگر اجاره‌نامه مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 بسته شده باشد، شوراها دستور تخلیه را صادر می‌کنند و ظرف 7 روز می‌توان ملک را تخلیه کرد.

عده‌ای مالک واحدهای مسکونی و یا ملک‌های تجاری هستند و بنا به عدم نیاز، طی قرارداد اجاره ی به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت آن را به اشخاص دیگر می‌دهند.

ادامه مطلب …