0
استرداد جهیزیه

رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

این مقاله اختصاص داده شده به موضوع استرداد جهیزیه که مطابق با نظریه موسسه حقوقی کیانداد توضیح دهیم. ما را همراهی کنید.

استرداد جهیزیه

در دعوای استرداد و پس‌گرفتن جهیزیه، دادگاه یک جلسه برای رسیدگی تعیین می ‌کند و اظهارات طرفین (زن و شوهر) را می ‌شنود در صورتی که ادعایی که زن کرده است، مورد قبول شوهر باشد شوهر باید این اموال را برگرداند. ولی اگر شوهر این ادعا را قبول نکرد، قاضی قرار استماع (شنیدن) شهادت شهود را صادر می‌ نماید. یعنی قاضی قراری صادر می ‌کند که شهادت دادن شاهد‌ها را بشنود.

ادامه مطلب …
0

انتقال فرزند از محل ملاقات

انتقال فرزند از محل ملاقاتهریک از والدینی که حضانت فرزند را برعهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند مگر آن‌که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد. قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که

ادامه مطلب …