عنوان آدرس تلفن
آزاد تهران جنوب(دانشکده تحصیلات تکمیلی) جمالزاده- نبش کوچه خسرو-پ. ۴۸ ۴-۶۶۹۴۰۳۲
آزاد تهران جنوب-دانشکده تربیت معلم ۸ بلوار کشاورز-خ دائمی-ک.سازمان آب-پ.۳۰۸ ۸۸۹۶۵۳۱۸
آزاد تهران جنوب-دانشکده فنی(مرکزی) ایرانشهر-نبش خیابان آذر شهر-پ.۲۰۹ ۳۰-۸۸۸۳۰۸۲۶
آزاد تهران مرکز-دانشکده شیمی ولیعصر-زرتشت غربی-نبش کوچه کامبیز-پ.۸۸ ۸۸۹۶۲۶۶۷
آزاد تهران مرکز-دانشکده علوم میدان فلسطین-ضلع جنوبی میدان-پ.۱۱۴ ۶۶۹۵۴۵۹۰
آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر ۲ انقلاب-چهار راه ولیعصر-پ.۹۹۵ ۶۶۴۰۶۰۳۷
آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر و معماری انقلاب-نبش خیابان فلسطین-پ.۱۰۱۳ ۶۶۴۶۵۴۸۶
آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر و معماری انقلاب-چهار راه کالج-خ البرز ۶۶۴۶۱۳۱۰
آزاد تهران مرکز-دانشکده هنر۱ انقلاب-تقاطع خیابان فلسطین ۶۶۴۶۰۰۳۰
آزاد تهران مرکز-دفتر مرکزی آزادی-اسکندری شمالی-خ فرصت شیرزای-پ. ۱۶۰ ۴-۶۶۴۳۶۶۸۲
آزاد تهران مرکز-معاونت دانشجویی فرصت شیرازی-ساختمان شماره۲ ۶۶۴۲۸۹۷۵
آزاد علوم انسانی میدان سیفی(صفائیه)  
آزادتهران جنوب تربیت معلم شریعتی حقوقی پ۱۲۳کدپ ۱۶۱۱۹ ۷۷۵۲۹۶۷۵و۶
آزاد-مرکز تخصصی دوره های کوتاه مدت سید جمال الدین اسدآبادی(یوسف آباد)-خ نهم-پ.۲۶ ۸۸۷۱۰۸۰۸
آموزش عالی جهاد دانشگاهی اشرفی اصفهانی – شهرک هما  
آموزش عالی وزارت نفت بلوار شهید گلاب  
آموزشگاه وزارت راه و ترابری شهرک دانش خیابان تولایی  
آموزشگاه وزارت راه و ترابری شهرک دانش خیابان تولایی  
اراک-دفتر تهران ولیعصر-ک.فخاری-ساختمان ۵۱-پ.۴ ۸۸۹۰۸۳۸۵
ارتش-دانشکده پزشکی فاطمی-خ شهید سرهنگ اعتماد زاده ۵-۸۸۰۲۸۹۳۱
ارتش-دانشکده پیراپزشکی فاطمی-خ سرهنگ اعتمادزاده-جنب بیمارستان ۵۰۱ ارتش ۵-۸۸۰۲۸۳۵۰
ارومیه-دفتر تهران ولیعصر-خ شهید دانش کیا-پ.۳۶ ۸۸۸۰۲۸۸۶
اصفهان-دفتر تهران ولیعصر-ک.فخاری-پ.۶ ۸۸۹۰۲۱۱۵
الزهرا میدان ونک خیابان ده ونک  
امام حسین (ع) بزرگراه شهید بابایی
 
عنوان آدرس تلفن
بوعلی سینا همدان-دفتر تهران استاد نجات الهی(ویلا)-چهار راه شهید کلانتری-خ احمد لباف-ساختمان پزشکان ۲۱-طبقه همکف ۳-۸۸۹۰۱۱۶۲
پردیس دانشگاه تهران اکباتان، فاز۳، بلوکD1 ۴۴۶۹۰۸۷۴
پرستاری شهید بهشتی شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوچه هدیه  
پیام نور استاد نجات الهی(ویلا)-خ فلاح پور-پ.۳۵ ۸۸۸۰۹۲۶۵
پیام نور مطهری(تخت طاووس)-خ فجر(جم)-انتهای کوچه مداین-پ.۵۸ ۷-۸۸۸۴۳۰۳۲
پیام نور-مرکز آموزش عالی پویش میدان جهاد(فاطمی)-نرسیده به تقاطع ولیعصر-ک.غزالی-پ.۱۴ ۸۸۸۰۰۴۹۰
تبریز-دفتر تهران استاد نجات الهی(ویلا)-بالاتر از سپند غربی-ش.۴۳-ط.پنجم ۸۸۹۰۸۹۹۲
تربیت مدرس بزرگراه جلال آل احمد-بین کارگر شمالی و بزرگراه چمران ۸۸۰۱۱۰۰۱
تربیت مدرس-دانشکده پزشکی بزرگرا۰ جلال آل احمد-تقاطع بزرگراه دکتر چمران ۸۸۰۱۳۰۳
تربیت معلم تبریز-دفتر تهران فرصت شیرازی-بین جمالزاده و کارگر شمالی-پ.۱۹ ۶۶۴۱۸۲۳۶
تربیت معلم سبزوار-دفتر تهران فلسطین-ک. شهید ذاکری-پ.۷ ۸۸۸۹۲۶۰۷
تربیت معلم-دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مفتح(روزولت)-ش.۴۹ ۸۸۳۰۶۶۵۲
تربیت معلم-دانشکده شهید شرافت(دخترانه) انقلاب-بین چهار راه ولیعصر و چهار راه کالج-بن بست شهید سعید ۶۶۴۶۰۸۰۹
تربیت معلم – دانشکده ادبیات و علوم انسانی مفتح (روزولت) جنوبی – نرسیده به میدان ۷ تیر – پ. ۴۹ ۸۸۳۰۶۶۵۱
تهران-اداره کل تربیت بدنی میدان انقلاب-خ ۱۶ آذر-نبش خ پارسی-سالن شماره ۲ ۶۱۱۱۲۸۰۸
تهران-اداره کل تربیت بدنی میدان انقلاب-جنب سینما بهمن-سالن شماره ۱ ۷-۶۶۴۸۳۵۲۶
تهران-دانشکده ادبیات و علوم انسانی انقلاب-دانشگاه تهران ۶۶۴۰۷۴۲۱
تهران-دانشکده اقتصاد کارگر(امیرآباد) شمالی-تقاطع بزرگراه جلال آل احمد-روبروی بیمارستان شریعتی ۴-۸۸۶۳۴۰۰۱
تهران-دانشکده پیراپزشکی بلوار کشاورز-خ پورسینا-پ.۱۵ ۸۸۹۶۲۸۲۰
تهران-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی کارگر(امیرآباد) شمالی-بعد از خیابان پانزدهم-روبروی خوابگاه پسران ۵-۸۸۰۰۹۹۹۰
تهران-دانشکده جغرافیا قدس-خ پورسینا-پ.۳۹ ۸-۶۶۱۱۳۳۶۷
تهران-دانشکده حقوق و علوم سیاسی انقلاب-دانشگاه تهران ۶۶۴۰۹۵۹۵
تهران-دانشکده دامپزشکی آزادی-نبش خ قریب-نبش خ فرصت-پ.۱ ۶۶۹۲۳۵۱۰
تهران-دانشکده زبانهای خارجی کارگر(امیرآباد)شمالی-تقاطع بزرگراه جلال آلاحمد و بزرگراه چمران ۶-۸۸۰۲۵۰۰۵
تهران-دانشکده علوم اجتماعی بزرگراه جلال آل احمد-نرسیده به پل نصر-جنب بیمارستان شریعتی ۸۸۰۰۰۱۸۷
 
عنوان آدرس تلفن
تهران-دانشکده فنی کارگر(امیرآباد)شمالی-دانشکده فنی-ساختمان معدن-ط.دوم ۸۸۶۳۲۹۷۵
تهران-دانشکده محیط زیست انقلاب-ضلع شرقی دانشگاه تهران-نبش کوچه شفیعی ۶۶۴۰۴۶۴۷
تهران-موسسه ژئوفیزیک کارگر(امیرآباد)شمالی-مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۸۸۰۲۱۰۸۳
تهران-واحد نقلیه خ ۱۶ آذر-خ ادوارد براون-ساختمان فولاد-واحد نقلیه دانشگاه تهران ۶۶۴۶۲۰۵۶
جامع علمی کابردی-دانشکده علوم تحقیقات و فناوری بلوار کشاورز-خ کبکانیان-بن بست سوم-پ.۱۴ ۸۸۹۵۳۵۳۸
جامع علمی کابردی-دانشکده وزارت علوم ولیعصر-ضلع شمالی پارک ساعی-ک.اعی-پ.۱۸ ۸۸۷۹۷۰۴۰
جامع علمی کاربردی( واحد تهران ۴۳ ) بزرگراه رسالت ،خیابان شهید کرد ،خ نهاندوست نرسیده به میدان بهشتی ، پلاک ۲۱ ۲۲۳۳۱۶۳۰
جامع علمی کاربردی-دانشکده پودمانی مطهری(تخت طاووس)-خ گلریز-پ.۱۶ ۸۸۳۰۷۵۷۰
جامع علمی کاربردی-دانشکده فرهنگ و هنر ولیعصر-بالاتر از میدان ولیعصر-پ.۵۵۲-ط.سوم-واحد ۳۵ ۸۸۹۰۸۹۰۳
جامع علمی کاربردی – دانشکده پودمانی دانشسار باهنر (نیاوران) – خ. دزاشیب – روبروی دبیرستان مدنی – پ. ۱۳۵ ۲۲۲۱۴۱۲۶~۷
جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر – واحد ۳۴ بزرگراه کاشانی – خیابان بهنام – نبش کوچه ۱۶ – پلاک ۱/۲ ۴۴۰۴۷۷۷۳
حوزه علمیه الزهرا اشرفی اصفهانی گلزار یکم  
خلیج فارس-دفتر تهران استاد نجات الهی(ویلا)-نبش خ اراک-بن بست مهدی-پ.۲۰۹ ۸۸۹۰۵۳۹۸
خواجه نصرالدین طوسی خیابان جلفا خیابان کاویان غربی  
خواجه نصیر انتهای اتوبان وفادار  
دانشکده فنی انقلاب اسلامی بلوار معلم میدان معلم ضلع جنوب میدان ۶۶۲۰۵۱۵۳و۵۵۹۰۰۹۵۹
دانشکده برق صنعتی مالک اشتر لویزان ، خیابان شعبان زاده ، جنب کوی سازمان لویزان ۲ ۲۲۹۴۵۱۴۱-۶
دانشکده بهداشت بهشتی(عباس آباد)-خ خالد اسلامبولی  
دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد میدان هروی ، خ مکران جنوبی ،پلاک ۱۶ ۲۲۹۷۷۸۶۲
دانشکده صدا و سیما ولیعصر-بزرگراه نیایش-جنب مجموعه ورزشی انقلاب ۱-۲۲۰۱۴۶۹۰
دانشکده کامپیوتر ،معماری ، زبان انگلیسی دانشگاه آز خیابان استاد حسن بنا ،میدان شریفی ، خ شریفی غربی ، پلاک ۱۵ ۲۲۹۷۹۵۶۱
دانشکده محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی بلوار نور ، جنب پارک ساحل ۷۷۳۰۹۹۵۷-۶۷
دانشگاه آزاد شریعتی خیابان آذرشهر کوچه یگان شرقی  
دانشگاه آزاد اسلامی پاسداران  
دانشگاه آزاد اسلامی (واحد جنوب) خ نبردجنوبی-خ آهنگ ۸۸۸۳۰۸۲۶
 
عنوان آدرس تلفن
دانشگاه آزاد اسلامی تهران سماء جنت آباد شمالی بلوار المهدی استاد شهریار شمالی خیابان گلبرگ شرقی روبروی گلبرگ ۳ پلاک ۶  
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیمون بولیوار- خ حصارک  
دانشگاه آزاد اسلامی ولیعصر میدان امام حسین (ع)/دماوند  
دانشگاه آزاد قیامدشت قیامدشت ۲-۳۴۳۴۹۱۱-۰۲۹۲
دانشگاه آزاد واحد مرکز خیابان ولیعصر بن بست ترکش دوز  
دانشگاه آل طاها (دخترانه ) بلوار کوهسار – خیابان مدرسه ۴۴۳۰۹۴۳۳
دانشگاه ازاد فنی حرفه ای سما خیابان کوهسار – روبروی ساختمان OPG ۴۴۳۵۱۸۸۳
دانشگاه امور مساجد خ.دانشگاه ساختمان امور مساجد  
دانشگاه بین المللی کیش خیابان شهید زلفی  
دانشگاه تربیت معلم شهید چمران حکیمیه ،انتهای بلوار بهار ۷۷۳۰۹۸۹۰-۳
دانشگاه تربیت معلم زینب مبارک آباد-تقاطع خیابانهای ارکیده و آزادی  
دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۹ تهرا جنت آباد شمالی بلوار المهدی استاد شهریار شمالی ارکیده شرقی پلاک ۳  
دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنرواحد ۲۶ فلکه دوم صادقیه بالاتر از سرای محله فردوس خیابان احسانگر ۴۴۰۹۸۲۱۹
دانشگاه رجایی حسین آباد-خیابان مبارک آباد-خیابان شهید مجالی  
دانشگاه زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی جنت آباد جنوبی ضلع جنوب غربی لاله غربی پلاک ۸۰  
دانشگاه شاهد اتوبان خلیج فارس  
دانشگاه شهید بهشتی بزرگراه شهید چمران – خیابان یمن – میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو – دانشگاه شهید بهشتی، سازمان مرکزی، کد پستی ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳ ۹ – ۲۹۹۰۱
دانشگاه صدرامتاهلین (صدرا پسرانه ) بلوار کوهسار – خیابان مدرسه ۴۴۳۰۹۴۳۴
دانشگاه صنعت آب و برق اتوبان وفادار-شهرک حکیمیه  
دانشگاه علامه طباطبائی علامه جنوبی – نبش خ ۲۶ غربی  
دانشگاه علامه طباطبائی دهکده المپیک  
دانشگاه علم و صنعت رسالت خیابان هنگام- میدان الغدیر  
دانشگاه علمی کاربردی آزادی جاده مخصوص کرج سه راه شیشه مینا روبه روی درب شیشه مینا جنب شهرک فرهنگیان ۴۴۵۴۰۰۳۳-۵
دانشگاه علمی کاربردی م حسن آباد خ امام خمینی خ شهید میردامادی پ۵ ۶۶۷۰۷۱۵۸
دانشگاه علمی کاربردی اول کارگر جنوبی ک رشتچی پ۱۶
 
عنوان آدرس تلفن
دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر خ انقلاب خ ابوریحان خ لبافی نژاد پ۸۵ ۶۶۹۵۳۷۷۸
دانشگاه علوم انتظامی دهکده المپیک  
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله خ جمهوری پ۲۳۱  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی خ دماوند-پ۶۲۶  
دانشگاه علوم پیاده گلستان شرقی  
دانشگاه علوم و فنون گلستان شرقی  
دانشگاه فناوران تهران خ دوم – بلوار بهزاد شمالی نرسیده به یادگار ضبع غرب  
دانشگاه مذاهب اسلامی خ .انقلاب خ.فلسطین جنوبی خ.روانمهر پ۵ ۶۶۴۶۵۲۵۲-۶۶۴۱۶۴۴۷
دانشگاه هنر جمهوری روبروی فروشگاه رفاه پ۱۵  
دانشگاه هوایی شهید ستاری خیابان پادگان ابتدای ۲۰ متری شمشیری  
دانشکده افسری خ.امام خمینی  
دانشکده افسری م.پاستور  
دانشکده افسری و فرماندهی و ستاد خ.دانشگاه جنگ  
دانشکده الهیات و معارف پاسداران خیابان گل نبی کوچه زمرد  
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد خیابان شریعتی، خیابان خاقانی  
دانشکده تربیت بدنی شریعتی پایین تر از حسینیه ارشاد  
دانشکده خلبانی معراج اکباتان، بلوار نفیسی ۴۴۴۶۵۲۴۱
دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد شریعتی، خیابان یخچال، کوی یاسمن  
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی خ کارگر نرسیده به چهارراه لشگر جنب پمپ بنزین پ۵۰۹ ۵۵۴۱۷۰۰۵
دانشکده زبان دانشگاه آزاد شریعتی، جنب پل صدر، روبروی منطقه ۱۹ پستی  
دانشکده شیمی دانشگاه آزاد شریعتی، بالاتر از وحید دستگردی، کوچه دفتری شرقی  
دانشکده صنعت هواپیمایی بلوار معراج خیابان فرودگاه  
دانشکده علوم قرآنی خوابگاه کوثر بانضمام چاپخانه وز خ.استخر  
دانشکده فنی دختران شریعتی انتهای خانی آباد نو – خیابان دانشگاه ۹-۵۵۰۰۳۳۳۷
دانشکده فنی و حرفه ای ولیعصر(عج) کیانشهر
 
عنوان آدرس تلفن
دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه الزهرا شریعتی، خیابان یخچال  
دانشکده هنری علمی کاربردی خ فلسطین جنوبی خ لقمان الدوله ادهم پ۲۵ ۶۶۴۱۳۱۹۳
دندانپزشکی دانشگاه آزاد پاسداران خیابان نیستان دهم  
ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی خ.وحید نظری  
ساختمان دانشگاه شاهد خ.شهدای ژاندارمری  
ساختمان دانشگاه مذاهب اسلامی خ.روانمهر نرسیده به فلسطین  
شاهد خ انقلاب -خ.شهدای ژاندارمری -پ۲۰۳ ۶۶۴۱۷۳۴۰
شاهد-دانشکده پرستاری و مامایی فلسطین-خ ایتالیا-ش.۱۳ ۸۸۹۵۴۴۱۲
شاهد-دانشکده پزشکی بلوار کشاورز-خ دهکده-بعد از خ زیبا-روبروی سازمان آب-پ.۲۹ ۸۸۹۶۴۷۹۲
شاهد-دانشکده دندانپزشکی فلسطین-خ ایتالیا-بعد از چها راه وصال ۸۸۹۵۶۲۲۷
شاهد-دانشکده علوم پزشکی و انسانی کارگر(امیرآباد)شمالی-بالاتر از میدان انقلاب-بین خ فرصت و نصرت-پ.۱۱۵ ۶۶۴۱۸۲۱۶
شاهرود-دفتر تهران انقلاب-بن بست شاهرود-پ.۳۲ ۱-۸۸۸۰۷۶۸۰
شهید چمران اهواز-دفتر تهران وصال شیرازی-بالاتر از خ بزرگمهر-ک. فردانش-پ.۱۵ ۸۸۹۶۳۵۳۶
شیراز-دفتر تهران انقلاب-خ استاد نجات الهی-ک.مراغه-پ.۷ ۸۸۸۹۱۱۱۸
صنعت آب و برق اتوبان وفادار، شهرک حکیمیه ، ابتدای بلوار بهار ۷۷۳۱۳۰۶۳
صنعت نفت مرکزی خ حافظ-بالاتر از چها راه کالج-نبش کوچه شیرین ۳-۸۸۹۱۰۴۰۱
صنعتی اصفهان-دفتر تهران قائم مقام فراهانی-خ مشاهیر-ک.شهرود-ش.۲۸-ط.اول ۸۸۸۲۲۰۹۰
صنعتی سهند-دفتر تهران کریم خان زند-خردمند جنوبی-ک.شهید مهاجر-پ.۱/۱ ۸-۸۸۸۳۵۸۹۷
علامه طباطبائی کریم خان زند-نبش خ آبان شمالی-پ.۱۱۴ ۵-۸۸۹۰۱۵۲۱
علامه طباطبائی-دانشکده اقتصاد بهشتی(عباس آباد)-تقاطع خ احمد قصیر-پ.۴ ۲-۸۸۷۲۵۴۰۰
علامه طباطبائی-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-ش.۱ خالد اسلامبولی(وزرا)-خ یازدهم-پ.۱۸ ۲-۸۸۷۱۶۹۱۱
علامه طباطبائی-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-ش.۲ خالد اسلامبولی(وزرا)-خ هفتم ۷۰-۸۸۷۱۷۱۶۸
علامه طباطبائی شریعتی خیابان گل نبی پلاک ۹  
علمی پژوهشی علوم پیراپزشکی – دانشکده پیراپزشکی دربند – نرسیده به میدان قدس ۲۲۷۰۷۳۴۶
علمی کاربردی بلوار یاس – خ فجر – روبروی گلستان ۱ ۴۴۵۳۶۰۰۵-۷
 
عنوان آدرس تلفن
علمی کاربردی بلوار یاس – خ گل محمدی – بنش خ ۶۵ ۴۴۵۶۲۴۴۴ – ۴۴۵۲۵۰۳۰
علمی کاربردی تهرانسر غربی – چهارراه صدف – کوچه شهید ترابی – پ ۳ ۴۴۵۱۱۷۶۱-۲
علوم پایه زنجان-دفتر تهران ولیعصر-خ بزرگمهر-پ.۵۱-ساختمان شماره ۹ وزارت فرهنگ و آموزش عالی-ط.سوم ۶۶۴۱۲۷۰۳
علوم پزشکی اهواز-دفتر تهران کریم خان زند-بعد از خ خردمند جنوبی-نرسیده به میدان هفت تیر-ک.عارفادیب-پ.۴۶-ط.اول ۸۸۸۳۸۰۰۳
علوم پزشکی تهران-دانشکده ابوریحان قدس-خ طالقانی ۴-۶۶۴۱۹۹۸۳
علوم پزشکی تهران-دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات قدس-روبروی داندانپزشکی-ساختمان سبز بهداشت ۶۶۴۶۵۴۰۴
علوم پزشکی تهران-دانشکده پرستاری و مامائی میدان توحید ۶۶۹۳۷۱۲۰
علوم پزشکی تهران-دانشکده پیراپزشکی انقلاب-قدس-ک.فردانش ۸۸۹۶۷۷۳۴
علوم پزشکی تهران-دانشکده داروساز خ ۱۶ آذر ۸-۶۶۹۵۹۰۹۰
علوم پزشکی تهران-ساختمان مرکزی بلوار کشاورز-نبش قدس  
علوم پزشکی رفسنجان-دفتر تهران کارگر(امیرآباد)شمالی-خ نصرت غربی-ک.باغ نو-پ.۱۷-ط.اول ۸-۶۶۴۲۸۱۳۷
علوم پزشکی همدان-دفتر تهران میدان جهاد(فاطمی)-خ کامران-پ.۲۸ ۸۸۹۰۵۰۲۴
علوم پزشکی یزد-دفتر تهران کارگر(امیرآباد)شمالی-خ یکم-پ.۴۴ ۱-۸۸۰۲۴۴۵۰
علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-دفتر تهران کریم خان زند-خ حافظ-سمت راست کوچه دوم-ک.ایران-پ.۵۹۶ ۸۸۸۹۰۰۴۰
فنی و مهندسی آزاد اسلامی آفریقا بعد از پل میرداماد قبادیان غربی  
قائمیه تهران خیابان برادران شیخیابان شعبانی‏ خیابان ممتاز‏ پلاک۳۰  
قالبسازان خیابان حقوقی‏ خیابان ش حمیدرضا طاهریان‏  
قشم-دفتر تهران حافظ-خ البرز-بن بست البرز-پ.۲۶-ط.سوم ۶۶۴۶۶۶۷۳
کاشان-دفتر تهران جمالزاده-ک.معینی-پ.۱۰ ۶۶۹۲۷۶۸۸
گیلان-دفتر تهران سید جمال الدین اسد آبادی(یوسف آباد)-نبش کوچهیکم-پ.۱۱ ۸۸۹۵۷۰۸۶
لرستان-دفتر تهران وصال شیرازی-کوچه حجت دوست-پ.۸ ۸۸۹۶۲۸۲۴
مازنداران-دفتر تهران کریم خان زند-خ حافظ-بن بست ایران-پ.۵۹۶ ۳-۸۸۸۹۱۰۱۲
مجتمع آموزشی عالی حضرت زینب تهران میدان آزادئ خیابان آزادئ بعدازپمپ بنزین کوچه شهیدمیرقاسمی  
مرکز آموزش عالی زبان خیابان ش دکتر بهشتی‏ ک سیزدهم‏  
مرکز آموزش عالی علوم بانکداری میدان هروی ، خ مکران جنوبی ،بوستان دهم ۲۲۹۴۹۷۹۳
 
عنوان آدرس تلفن
مرکز آموزش علمی و کاربردی فرهنگ و هنر خیابان سپاه‏ کوی رضاابراهیم قزوینی‏  
مرکز اموزش علمی کاربردی-واحد ۲۱ خیابان بهارشمالی‏ خیابان شهید جواد کارگر‏  
مرکز آموزش عالی امام خمینی خ.دانشگان نرسیده به میدان انقلاب  
مرکز آموزش عالی عصر دین و دانش خ ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی جنب شرکت گلرگنگ پ۱۸ ط سوم ۸۸۷۹۷۰۴۰
مرکز آموزش عالی علمی کاربردی ساپکو شاهین شمالی جنب پارک بزرگمهر خیابان بزرگمهر پلاک ۶  
مرکز آموزش عالی کاربردی ولیعصر جنب ک.وزیری پ۷۷ ۶۶۹۵۳۰۸۷
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر خ انقلاب چهارراه کالج پ۱۰۲ ۶۶۷۲۷۰۳۳
مرکز آموزشی علمی و کاربردی صنعت هوانوردی کیلومتر ۵ جاده مخصوص رو به روی کارخانه شیشه سازی مینا شهرک فرهنگیان غرب تهران ۴۴۵۴۰۰۳۸
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران خیابان وحید دستگردی، کوچه البرز، خیابان قبادیان  
مرکز تحقیقات صنعتی دانشگاه آزاد بزرگراه تهرانپارس-دماوند-خیابان محرابیان  
مرکز تربیت معلم باهنر پل حافظ  
مرکز تربیت معلم بلال حبشی خ وحدت اسلامی ابتدای خ فرهنگ ک شهید غفاری مرکز تربیت معلم بلال حبشی ۵۵۳۸۷۰۰۹
مرکز علمی کاربردی منطقه ۷ تهران شهر زیبا، خ کانون ۴۴۳۳۲۹۰۰
معاونت آموزشی دانشگاه تهران خ انقلاب خ فخر رازی پ۷-۱  
موسسه آموزش عالی کار خ احمد قیصر بخارست ک دوازدهم پ۱۸ ۸۸۷۳۸۳۴۳
موسسه آموزشی پودمانی بزرگراه جلال آل احمد – نبش شیخ فضل الله ۸۸۲۵۴۸۵۲
موسسه ارشاد دماوند خ انقلاب خ فلسطین خ شهدای ژاندارمری ۶۶۴۸۳۶۰۶
موسسه علمی آموزشی طنین خیابان شریعتی، ایستگاه یخچال  
نمایندگی دانشگاه فردوسی مشهد خیابان محسن عباس اصفهانی‏ پلاک۴  
نوآوران عصردانش خیابان برادران شیخ شعبانی‏ ک گلسر  
هنر-دانشکده کاربردی ولیعصر-نرسیده به میدان-روبروی خ بزرگمهر ۶۶۴۰۱۲۰۲
هنر-ساختمان مرکزی فاطمی-خ پروین اعتصامی-ک.یکم-پ.۴۳ ۷-۸۸۹۵۴۶۰۶
هیوا خیابان ترکمنستان‏ ک سرو‏  
وزارت تعاون-دانشکده مرکز آموزش ولیعصر-خ بزرگمهر-خ براداران مظفر-پ.۱۰۴ ۶۶۴۰۲۵۶۳
وزارت علوم-دانشکده امور اقتصادی-ش.۴ حافظ-خ رودسر-بن بست سوم-پ.۵۸-ط.سوم و چهارم ۶۶۴۱۵۶۸۷
وزرات علوم-دانشکده امور اقتصادی-ساختمان مرکزی سمیه-بین نجات الهی(ویلا) و قرنی-نبش کوچه افشار ۳-۸۸۸۰۹۸۹۱
ولیعصر رفسنجان-دفتر تهران کارگر(امیرآباد)شمالی-خ نصرت-ک باغ نو-پ.۱۷-ط.سوم ۶۶۴۲۸۰۷۰
کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد