زندان مركزی تهران بزرگ

نشانی : جاده قدیم قم – پلیس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – كیلومتر 5 – شهرک صنعتی بیجین – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

تلفن : 02156258061

 

زندان اوین

نشانی : تهران – اوین – خیابان شهید كچویی

تلفن : 02122430014

 

زندان خورین

نشانی : تهران – ورامین

تلفن : 02136776000

 

زندان فشافویه

نشانی : جاده ورامین چرمشهر- حسن آباد- کیلومتر 5 شهرک صنعتی بیجین

تلفن : 02156258050

 

زندان قزلحصار

نشانی : استان البرز– مهرشهر– انتهای بلوار ارم –کیانمهر– جاده قزلحصار – ندامتگاه قزلحصار

تلفن : 02633265053

 

زندان رجایی ‌شهر کرج

نشانی : گوهر دشت- بلوار موذن

تلفن : 02634411667

 

 

 

زندان شهرری

نشانی : بزرگراه تهران ورامین- قرچک

تلفن : 02136121040

 

زندان دماوند

نشانی : جاده فیروزکوه- نرسیده به جاده باغ سربندان

تلفن : 02176332029

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد