حوزه ریاست دادگاههای عمومی و انقلاب تهران

تهران ،  خیابان سپهبد قرنی ، نبش خیابان سمیه ، مجتمع قضایی شهید بهشتی ، طبقه ۴

تلفن :   ۸۸۸۹۸۰۴۴

 

مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره)

تهران ، بالاتر از میدان فردوسی ، خیابان سپهبد قرنی ، نبش خیابان سمیه

تلفن :   ۹ – ۸۸۸۹۵۹۹۴    و    ۸۸۸۹۲۸۴۳     و     ۷ – ۸۸۸۹۸۰۰۵

دعاوی حقوقی مناطق  ۱۲ و ۱۱ و ۶ و ۲  تهران

 

مجتمع قضایی شهید صدر (ره)

تهران ، خیابان شهید مطهری (ره) ، خیابان میر عماد ، جنب فرمانداری تهران

تلفن :   ۳۰ – ۸۸۷۵۰۰۲۱   و    ۸۸۷۵۹۷۸۰

دعاوی حقوقی مناطق  ۷ و ۳  تهران

دعاوی خانواده منطقه ۷ تهران

 

مجتمع قضایی شهید مفتح (ره)

تهران ، شهر زیبا ، خیابان مخابرات ، پشت کانون اصلاح وتربیت

تلفن :    ۸ –  ۴۴۳۳۹۷۰۰

دعاوی حقوقی مناطق ۲۲ و ۲۱ و ۵  تهران

دعاوی خانواده مناطق  ۲۲ و ۲۱ و ۹ و ۵  تهران

 

مجتمع قضایی شهید محلاتی (ره)

تهران ، خیابان ده حقی (خیابان آهنگ) ، ابتدای خیابان کوثر ، ضلع جنوبی بازار گل ، روبروی اداره پست

دعاوی حقوقی مناطق  ۱۵ و ۱۴  تهران

دعاوی کیفری مناطق  ۱۵ و ۱۴  تهران

 

مجتمع قضایی ولیعصر (عج)

تهران ، ضلع جنوبی پارک شهر ، ساختمان روزنامه رسمی کشور

تلفن :   ۶- ۵۵۶۰۲۰۵۰  و   ۹- ۵۵۶۰۴۰۹۵  و    ۵۵۶۳۸۶۱۴

دعاوی کیفری مناطق ۱۲ و ۱۱  تهران

 

مجتمع قضایی شهید قدوسی (ره)

تهران ، خیابان شهید مفتح (ره) ، خیابان شهید شیرودی ، پایین‌تر از میدان هفت تیر

دعاوی کیفری مناطق  ۷ و ۶ و ۳  تهران

 

مجتمع قضایی شهید مدرس (ره)

تهران ، تهرانپارس ، حکیمیه ، خیابان سازمان آب ، خیابان امام حسین

دعاوی حقوقی مناطق  ۱۳ و ۸ و ۴  تهران

 

مجتمع قضایی بعثت

تهران ، ضلع شمالی ترمینال جنوب

تلفن :   ۵ – ۵۵۳۲۱۵۲۰   و    ۹ – ۵۵۳۱۱۷۹۶   و  ۳ – ۵۵۳۲۵۱۸۰

دعاوی حقوقی مناطق  ۱۹ و ۱۶  تهران

دعاوی کیفری مناطق  ۱۹ و ۱۶  تهران

 

مجتمع قضایی قدس

تهران ، بلوار اشرفی اصفهانی ، بالاتر از میدان پونک ، نبش نیایش

تلفن :   ۴۴۴۲۹۳۵۱   و    ۴۴۴۲۹۳۵۴

دعاوی کیفری مناطق  ۲۲ و ۲۱ و ۱۰ و ۹ و ۵ و ۲  تهران

 

مجتمع قضایی شهید فهمیده ( اطفال )

تهران ، اول اتوبان تهران کرج ، نرسیده ، به عوارضی قدیم ، خیابان آزادگان ، پلاک ۱۴۴

تلفن :   ۸- ۴۴۰۶۴۴۶۷

دعاوی کیفری اطفال کل شهر تهران

 

مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)

تهران ، میدان تجریش ، خیابان فنا خسرو ( ثبت سابق) ، پلاک ۷۳

تلفن :   ۲۲۷۲۷۴۶۲   و    ۵ – ۲۲۷۲۷۴۸۰

دعاوی حقوقی منطقه  ۱  تهران

دعاوی کیفری منطقه  ۱  تهران

 

مجتمع قضایی خانواده ۱

تهران ، اتوبان شهید محلاتی ، نبرد جنوبی ، جنب آتش نشانی و شهرداری

تلفن :   ۸ – ۳۳۰۰۹۱۱۳   و   ۳۳۰۰۹۱۲۹

دعاوی خانواده مناطق  ۱۹ و ۱۷ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و  ۱۲ و ۱۱ و ۱۰   تهران

 

مجتمع قضایی خانواده ۲

تهران ، ضلع شمال شرقی میدان ونک

تلفن :    ۲ – ۸۸۷۷۳۶۲۱   و   ۸۸۷۹۳۶۰۳   و   ۸۸۷۷۳۶۲۴   و    ۸۸۸۸۲۵۷۹

دعاوی خانواده مناطق   ۶ و ۳ و ۲ و ۱

 

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

تهران ، یافت آباد ، بلوار معلم ، بعد از میدان الغدیر ، پلاک ۱۲۶

تلفن :    ۷۳ – ۶۶۲۲۴۴۶۸

دعاوی حقوقی مناطق  ۱۸ و ۱۷ و ۱۰ و ۹  تهران

دعاوی کیفری مناطق  ۱۸ و ۱۷  تهران

دعاوی خانواده منطقه  ۱۸ تهران

 

مجتمع قضایی شهید باهنر (ره)

تهران ، تهرانپارس ، تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور

تلفن : ۹ – ۷۷۰۵۵۶۳۰

دعاوی حقوقی مناطق  ۸ و ۴  تهران

دعاوی خانواده مناطق  ۱۳ و ۸ و ۴  تهران

 

دادگاههای انقلاب اسلامی تهران

تهران ، خیابان شریعتی ، خیابان معلم

تلفن :    ۸۸۴۳۳۷۹۱   و  ۱۵ – ۸۸۴۱۵۱۱۱

دعاوی حقوقی و کیفری صالح به رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی

 

دادگاه ویژه شاهد

تهران ، خیابان طالقانی ، خیابان فرصت ، نبش موزه شهدا

تلفن :     ۳ – ۸۸۳۰۶۸۳۱

دعاوی حقوقی استان تهران

دعاوی کیفری کشوری

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد