بافت مسکونی روستا

بافت مسکونی روستا


گرفتن سند برای بافت مسکونی روستاها

حال در این مقاله می خواهیم به بررسی موضوع بافت مسکونی روستا  که زیر نظر کارشناسان موسسه حقوقی کیانداد ، بررسی شده است بپردازیم امید است استفاده های لازم را از این موضوع ببرید.

اعتراض به رأی هیأت صدور اسناد مالکیت در بافت مسکونی روستا

مطابق ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/83، به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است، به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید و اداره ثبت نیز در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌ بردار ثبت تنظیم و به امضای نماینده بنیاد مسکن و شورای اسامی روستا می ‌رسد تا براساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می ‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم نماید. (بند 1 ماده‌ی133)

وفق بند 2 ماده 133 در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد. همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌ گردد. بند 2 ماده 133 و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی آن در صلاحیت هیأت مقرر می ‌دارد، هیأت در موارد زیر رسیدگی می‌ نماید:

پیشنهاد ویژه کیانداد :   اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت فرزند پس از طلاق

1- متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید.

2- در مالکیت و تصرف اختلافی باشد.

3- چنانچه محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده باشد یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد.

4- اگر در عرصه، اعیانی متعلق به دولت و سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی باشد.

5- در موردی که عرصه وقفی باشد.

هیأت بسته به مورد و با توجه به موضوع اعلامی از طرف متقاضی تصمیمگیری می‌نماید:

الف) اگر محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود نشده و یا اساساً درخواست ثبت نشده باشد، هیأت حسب مورد رأی به تنظیم اظهارنامه یا تحدید حدود قطعات به نام متصرفان صادر می ‌نماید.وکیل ملکی

ب) چنانچه متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدرک دال بر مالکیت نباشد یا در تصرف یا مالکیت و یا حدود اختلاف باشد هیأت موضوع را به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه‌بردار اداره ثبت و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن و نماینده بنیاد مسکن ارجاع می ‌نماید تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیأت اعلام نمایند، هیأت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رأی صادر می‌ نماید.

نحوه رسیدگی به دعوای اعتراض به تحدید حدود

ج) در صورت وقفی بودن عرصه و چنانچه متصرف اجاره‌نامه معتبر در دست داشته باشد سند مالکیت اعیان به نام او صادر می ‌شود در غیر این صورت مراتب به متولی یا اداره موقوفات حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره‌نامه مجوز صدور سند اعیانی صادر گردد.

د) در عرصه، اعیانی متعلق به دولت یا سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذکور به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   سلب حق حضانت

پس از تصمیم هیأت معترض به شرح ذیل به دادگاه مراجعه و اعتراض خود را تسلیم و دادگاه نیز با احراز ارکان لازم حکم مقتضی صادر می ‌نماید.

طرفین دعوی

معترض به تصمیم هیأت اعم از اینکه مالکی مدعی مالکیت باشد خواهان و طرف مقابل خوانده دعوی می ‌باشد.

دادگاه صالح به رسیدگی

معترض به رأی هیأت ابتدا اعتراض خود را به اداره ثبت محل استقرار هیأت تسلیم می ‌نماید، در صورتی که اعتراض در مهلت مقرر واصل شود، معترض به دادگاه محل وقوع ملک هدایت می ‌گردد. معترض باید ظرف بیست روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم نماید و گواهی طرح دعوی را به ثبت محل ارائه دهد در غیر این صورت رأی اجرا خواهد شد.

شما مخاطب گرامی می توانید جهت مشاوره تخصصی با وکیل ملکی در مورد بافت مسکونی روستا در موسسه حقوقی کیانداد مشاوره نمایید. یا از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط بوده و تماس حاصل فرمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *