پرسش و پاسخرابطه نامشروع زن شوهردار
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل
شوهر زنی که مدعی است همسرش با کسی رابطه نامشروع دارد شاکی خصوصی محسوب می‌شود؟ آیا اعتراض وی پذیرفته می‌شود؟

 

به جهت اینکه شوهر در این قضیه متضرر از جرم شده است شاکی خصوصی هم تلقی می‌شود و اعتراض او قابل تعقیب و رسیدگی است. با توجه به حفظ کیان و حرمت خانواده و حفظ حیثیت همسر و اینکه مستفاد از ماده 1105 قانون مدنی که در روابط زوجین ریاست خانواده را از حقوق شوهر دانسته است، شوهر، شاکی خصوصی محسوب می‌شود و می‌تواند نسبت به رأی اعتراض کند.