پرسش و پاسخدسته بندی: طلبسلام. من 18 ماه پیش به عنوان رهن کامل یک باب آپارتمان را به مدت سه سال اجاره نمودم. اکنون مشخص شده که مالک بدهی بانکی داشته و پس از طی مراحل قضایی بانک اجرائیه تملک و فروش آن را دریافت نموده است. البته مالک نیز به تلفن های من جواب نمی دهد و در مکان مندرج در قرارداد اجاره هم حضور ندارد. حالا سوال من این است که اولاٌ آیا بانک و یا خریدار مزایده ملک موظف به رعایت حق انتفاع اجاری من تا پایان مدت هست و یا می تواند به دلیل نیاز شخصی قرارداد اجاره را فسخ نماید. و دوم این که آیا بانک یا خریدار مزایده قائم مقام مالک فعلی در ادای دین و استرداد مبلغ ودیعه اینجانب که به خطا در قرارداد مبلغ رهن کامل ذکر شده می باشد یا خیر؟
محمد اکبری 2 سال قبل

سلام
دوست عزیز همراه اسناد و مدارکتون جهت مشاوره حضوری به وکلای متخصص موسسه حقوقی دادآرمان مراجعه کنید تا موارد و نکات حقوقی و قضایی این پرونده کامل برای شما شرح داده شود