پرسش و پاسخبیشترین میزان مجازات تبعید در رابطه نامشروع چه مدت است؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

حداکثر میزان مجازات تکمیلی تبعید برای ارتکاب جرم رابطه نامشروع مادون زنا، دو سال می‌باشد.