پرسش و پاسخدسته بندی: رابطه نامشروعباسلام وخسته نباشید بنده برای یکی از دوستانم شهادت کذب دادم‌وقاضی بنابر شهادت من رای به نفع دوستم داد شاکی تقاضای تجدید نظرداده اگر معلوم بشه شهادت من دروغ بوده چه اتفاقی برای من میوفته ؟؟؟
reza 4 سال قبل

شهادت دروغ شامل دو دسته ضمانت اجرای حقوقی و ضمانت اجرای کیفری می باشد که در برخی مواد قانونی به آنها اشاره شده است . به عنوان نمونه مجازات شهادت دروغ را می توان در ماده 650 قانون تعزیرات مشاهده نمود که بر اساس آن : 
– هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد ، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

 – همچنین در صورتی که شهادت دروغ سبب اجرای مجازاتی  همچون دیه ( دیه شکستن استخوان) ، حدود ( حد شرب خمر ) یا قصاص ( اعدام ) بر فردی شود ، همان مجازات بر کسی که شهادت دروغ داده نیز اعمال می شود . به عنوان مثال ، اگر عده ای به جرمی که موجب قصاص است شهادت بدهند ، اما پس از اجرای قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده اند ، قاضی و مأمور اجرای حکم ضامن نیستند ؛ بلکه ادا کننده شهادت دروغ اعدام می شوند .

– بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ، در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد ، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه نماید .
نکته مهمی که می توان در اینجا به آن اشاره کرد این است که بر اساس قانون اگر کسی به دروغ علیه دیگری شهادت بدهد و رأی دادگاه بر اساس شهادت دروغ او صادر شده باشد ( نه دلیل دیگری ) ، در این صورت می توان از طریق دیوان عالی کشور ، تقاضای اعاده دادرسی نمود . البته به این شرط که شهادت دروغ به موجب حکم قطعی اثبات شود .