پرسش و پاسخدسته بندی: مهریه و طلاقآیا رابطه نامشروع زن شوهردار و اثبات آن باعث از بین رفتن مهریه می‌شود؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

اولاً مطابق قانون مدنی حق طلاق از اختیارات مرد محسوب می‌شود، لذا وقوع جرائم مخالف عفت و اخلاق تأثیری در حق طلاق از سوی مرد ندارد. ثانیاً مهریه جزء طلب زن محسوب می‌شود و وقوع اعمال مجرمانه حتی در صورت اثبات آن و اجرای مجازات نسبت به زن موجب ساقط شدن مهریه زن به عنوان یک مطلب رسمی نمی‌شود.