پرسش و پاسخآیا رابطه نامشروع اینترنتی جرم است؟
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل

رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.