پرسش و پاسخرابطه نامشروع اینترنتی
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل
آیا رابطه نامشروع اینترنتی جرم است؟

 

رابطه منافی عفت از طریق اینترنت مصداق رابطه‌ی نامشروع دون زنا است.