پرسش و پاسخعمل لمس کرن در رابطه نامشروع
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت 3 سال قبل
آیا اساسا در رابطه نامشروع مادون زنا فعل لمس شرط می‌باشد یا خیر؟

 

اصولاً در رابطه نامشروع تحقق تقبیل یا مضاجعه و مانند آن لازم است و صرف خلوت کردن بدون انجام شرایط مقرر که در ماده 637 ذکر شده رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد، با این حال تعیین مصداق با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی محکمه است.