ادعای جعل اصالت اسناد

ادعای جعل اصانت اسناد


آیا می توان نسبت اصالت اسناد ادعای جعل کرد؟

در این مقاله درمورد ادعای جعل اصالت اسناد رابه نقل ازموسسه حقوقی کیانداد توضیح میدهیم باما همراه باشید.

طبق ماده 219 قانون آیین دادرسی آیا می توان نسبت اصالت اسناد ادعای جعل کرد؟

آیا می توان نسبت اصالت اسناد ادعای جعل کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت به نقل از موسسه حقوقی کیانداد و طبق ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده است باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

ادعای جعل اصالت اسناد و اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد،

دفاع شکلی در برابر سند و حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری سند می باشد .

در «انکار» منتسب الیه سند منتسب به خود را انکار می نماید و در «تردید» شخص دیگری غیر از منتسب الیه،اصالت سند ابراز شده بر علیه خود را نمی پذیرد و اظهار تردید می کند جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری به ضرر غیر.

انکار و تردید اظهار شمرده شده و نیاز به اثبات و ارائه دلیل ندارند (نافی را نفی کافیست) بر خلاف جعل که «ادعا» محسوب می شود و محتاج ارائه دلیل می باشد،«البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر) اظهار انکار یا تردید نسبت به قسمتی از سند ممکن نیست و باید در این خصوص ادعای جعل مطرح شود،تعرض به سند در قالب انکار و تردید یا جعل می بایست در اولین پاسخ نسبت به سند یا نخستین جلسه دادرسی پس از ارائه آن صورت پذیرد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   قرارداد مشارکت در ساخت

در تقابل جعل با انکار و تردید، جعل همواره مقدم است چه موخر ابراز شود و چه مقدم؛ و پس از اظهار انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به سند دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا ادعای انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن سند مسموع نیست،ولی چنانچه تعرض به اصالت سند همزمان و توأم با ادعای پرداخت یا انجام تعهد صورت پذیرد فقط به ادعای پرداخت رسیدگی خواهد شد.

واژه خط در ماده 216 ق.آ.د.م و دلایل درماده 217 با اندکی مسامحه زائدبه نظر می رسد وبه ماده 224 می بایست قید«بدون عذر موجه»اضافه گردد ودر ماده 227رأی به حکم تغییرداده شود در این مقاله، موضوع آثار حقوقی اصالت و تعرض به سند در حقوق به کاوش گذاشته شده است موضوع فوق،شامل فرآیندقضایی و تحلیل حقوقی آن ازمرحله ارائه سندبه دادگاه ونحوه استناد به آن درمحاکم تا آثار مترتب بررسیدگی به تعرض به سندمیباشد.

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید.

از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

آیا می توان به اصالت سند در دعاوی حقوقی ایراد کرد؟

آیا استرداد دادخواست امکان پذیر است؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *