سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ

نشانی : تهران،خيابان آزادی، جنب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، پلاك ٣٤٥، سازمان تامين اجتماعی
پاسخگویی به سوالات از طریق تلفن:    ١٤٢٠       پیامک:    ١٠٠٠١٤٢٠
فکس : ٦٦٥٨٠٥٤٣ – ٠٢١
سایت : www.tamin.ir
ایمیل : info@tamin.ir

 

مسیرهای دسترسی حمل و نقل عمومی به محل ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی:

اتوبوس رانی: خط ١ سامانه اتوبوس تندرو BRT، ایستگاه بهبودی (روبروی درب اصلی سازمان تأمین اجتماعی)

مترو: خط ٢ و خط ٤ متروی تهران، ایستگاه شادمان

 

کانال تلگرام موسسه حقوقی کیانداد