قوانین کار

قوانین کار


مراجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد کار (کارفرما و کارگر)

تعیین مرجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد، از نکات مهم در تنظیم قرارداد کار است و باید در قرارداد کار مرجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر تعیین گردد. مراجع حل اختلاف بین طرفین قرارداد عبارتند از:

  • شورای اسلامی کار
  • اختیارات بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار
  • بر اساس ماده 98 قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه روز به مؤسسات‌ مشمول ماده 85 این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند.
  • همچنین بازرسان کار و کارشناسان بهداشت می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا ‌قسمتی از آنها رونوشت تهیه نمایند.
  • بر اساس ماده 99 قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می‌باشند و یا در انجام کار ‌مورد استفاده قرار می‌گیرند، به اندازه‌ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید، نمونه بگیرند و به رؤسای مستقیم خود تسلیم کنند.
  • طبق تبصره 1 ماده 101 قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می‌توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.
  • بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در تصمیم‌گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً به عنوان بازرس در‌ مورد آنها اظهارنظر کرده‌اند، شرکت کنند. (تبصره 2 ماده 101 قانون کار)
  • بر اساس ماده 102 قانون کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی‌توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی (خویشاوندان هم‌خون) آنها تا طبقه سوم و یا یکی از بستگان سببی (خویشاوندی که در اثر ازدواج ایجاد می‌شود) درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشند.
  • بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار بر اساس ماده 103 قانون کار، حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای (ضرورت) ‌شغل خود به دست آورده‌اند و یا نام اشخاصی را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده‌اند، فاش نمایند.
  • همچنین بر اساس تبصره ماده 99 این قانون سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب‌ مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   چه افرادی ملزم به تبعیت از قانون کار هستند

نحوه ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی

بر اساس تبصره ماده 98 قانون کار، ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی مشروط به اجازه کتبی دادستان محل می‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *