جرائم مواد مخدر

جرائم مواد مخدر


مجازات پناه دادن به متهمان تحت تعقیب یا در حال دستگیری جرائم مواد مخدر

بر اساس ماده 21 قانون مبارزه با جرائم مواد مخدر  مصوب 67، هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است از روی آگاهی و عمداً پناه دهد و یا در پناه دادن یا فراری دادن او ‌همکاری نماید در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فراری یا پناه داده است محکوم می‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

  • همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، مجازات اقربا و خویشاوندان درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
  • بر اساس تبصره 2 این ماده در صورتی که مرتکب این جرم از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات تعیین شده، از خدمات دولتی نیز ‌منفصل (برکنار) می‌گردد.

مجازات پناه دادن به متهم جرائم مواد مخدر پس از دستگیری

بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فراری دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت ‌نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی ‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

  • بر اساس تبصره 1 این ماده در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز ‌انفصال (برکناری) از خدمات دولتی محکوم می‌گردد. ‌به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد ‌بود.
پیشنهاد ویژه کیانداد :   مرور زمان در جرم کلاهبرداری ثبتی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *