طلاق توافقی

طلاق توافقی


قانون جدید طلاق توافقی در کشور ایران

طلاق توافقی یکی از متداول ترین انواع طلاق هاست که در قانون ایران نیز بدان اشاره است و از انواع بسیار ساده طلاق در ایران است.

در طلاق توافقی زن و شوهر باید قبل از درخواست طلاق بر سر یک سری مسائل از قبیل مهریه، نفقه ، اجرت المثل زمان زناشویی، نفقه فرزندان، حضانت، جهیزیه و …. توافق کنند.

نکته مهمی که در خصوص جدایی توافقی می توان مطرح کرد بحث ارجاع به مشاور است که یکی از امور اجباری تعیین شده در قانون در این نوع از جدایی است. حتما زوجین باید به مشاوره مراجعه کنند و بعد از آن گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد.

اما در این نوع طلاق بحث داوری که درسایر انواع طلاق اجباری است موضوعیت ندارد و نیازی به ارجاع به داور نخواهد بود.

در توافقی طلاق که نوعی از طلاق بائن است زوجین بر حسب گواهی عدم امکان سازش که از دادگاه صادر می شود به دفترخانه طلاق و ازدواج رفته و در آن جا صیغه طلاق توسط دفترخانه جاری می شود.

شرایط طلاق توافقی
شرایط طلاق توافقی

 شرایط جدید طلاق توافقی:

شاید این را بدانید که سابقا زوجین یا وکلای آن ها می بایست برای ثبت دادخواست توافقی طلاق به دفاتر الکترونیک قضایی مراجعه می کردند اما با تصویب یک بخشنامه در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ این دفاتر مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون داشتن گواهی مرکز غربالگری یا مشاوره خانواده نیستند که به آن اصطلاحا « «گواهی عدم انصراف از طلاق» گفته می شود.

بنابراین از تاریخ ۱/۹/۹۷ زوجین باید قبل از ثبت دادخواست در سایت http://www.zaman.behzisti.net همکاری قوه قضاییه با سازمان بهزیستی با ثبت نام کنند و با ارائه گواهی مربوطه برای ثبت دادخواست طلاق توافقی خود اقدام نمایند.

مراجعه به مشاوره و طرح غربالگری تنها در طلاق توافقی الزامی است و در سایر انواع طلاق ها فعلا چنین اجباری از سوی قانونگذار تعیین نشده است.

نحوه مراجعه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر می دارد:« مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است .چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر خانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند ،گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است ».

تبصره-هر گاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور برمبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش که از سوی دادگاه خانواده صادر می شود نهایت سه ماه پس از ابلاغ رای قطعی و درصورتی که رای قطعی نشده باشد پس از قطعی شدن رای  معتبر است و زوجین در این مدت باید به دفترخانه مراجعه کنند وگرنه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

با توجه به اینکه این روش مشاوره در تهران جدید است،باید توجه داشته باشید که سامانه تصمیم، سامانه طلاق بهزیستی، مرکز غربالگری طلاق توافقی، سایت طلاق توافقی، سایت نوبت دهی طلاق توافقی، سامانه نوبت دهی طلاق، سامانه الکترونیکی طلاق، سامانه ثبت طلاق توافقی، سامانه ثبت درخواست طلاق، سامانه مداخله در طلاق، ثبت نام آنلاین مرکز مداخله در طلاق، درخواست اینترنتی طلاق توافقی و … تماما یکسان هستند.

 

مراکز مشاوره در طلاق توافقی

بعد از اینکه زوجین در سامانه نوبت دهی طلاق ثبت نام کردند و مرکز مشاوره نزدیک به ایشان مشخص شد، وقت فوری همراه با کد رهگیری برای زوجین صادر می شود. با مراجعه به مرکز غربالگری و اصرار زوجین به جدایی چند فرم سئوال و جواب اینترنتی از زن و شوهر در خصوص علل جدایی پرسیده خواهد شد و سپس توسط کارشناس مربوطه به مشاوره خانواده معرفی می شوند.

نکته مهم این است که مراکز مشاوره مکلفند که بر طبق شیوه نامه مراکز مشاوره خانواده شماره ۱۰۰/۶۵۱۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۶ عمل کنند.

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا مسائل مالی در طلاق توافقی از جمله نفقه، مهریه بسیار حائز اهمیت هستند لذا درادامه به بررسی مختصری در مورد این موارد می پردازیم.

نفقه زن و فرزندان

طبق ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، و البسه و غذا و اثا البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. در واقع نفقه تمام موارد ضروری است که زوج باید در دوران زناشویی با توجه به شان همسر خود برای او فراهم آورد و این موارد ارتباطی با اینکه زن دارای درآمد مالی باشد یا خیر ندارد.

نفقه زن در طلاق با رضایت و شوهر و زن

در طلاق توافقی همه چیز بر مبنای توافق طرفین می باشد واگر در زمان عده برای زن نفقه در نظر گرفته شده باشد مستحق نفقه خواهد بود و اگر نه مطابق قانون زن در زمان عده طلاق باین حق نفقه ندارد و طلاق توافقی نیز باین بوده و در زمان عده زن نفقه ندارد.

نفقه فرزندان در طلاق توافقی 

در طلاق توافقی اگر بین زن و شوهر توافقی درباره نفقه فرزندان شده باشد براساس توافق عمل خواهد شد و اگر توافقی هم نشده باشد دادگاه با توجه به ماده 1199 قانون مدنی پرداخت نفقه را بر عهده شوهر تعیین خواهد کرد.

مهریه در طلاق توافقی

در طلاق با رضایت زن و شوهر نیازی نیست زن مهریه خود را ببخشد و این مسئله ای است که خیلی از مردم نمی دانند. هر تصمیمی که زوجین در خصوص مهریه بگیرند منجر به طلاق توافقی خواهد شد، چه آنکه تمام مهریه بخشیده شود یا قسمتی از آن و چه آنکه مهریه نقدا پرداخت شود و یا به اقساط توافق شده. این توافقها در مورد هر زن و شوهری متفاوت است و بستگی به تصمیم و شرایط آنها دارد.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

در توافقی طلاق اگر بین زن و شوهر در رابطه با حضانت و نگهداری فرزندان توافقی شده باشد بر اساس توافق بین آنها دادگاه حکم خواهد نمود و اگر توافقی نشده باشد مطابق قانون خواهد بود.

طلاق توافقی ایرانیان مقیم خارج از کشور 

ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر وی دارد: «هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند احکام این محاکم یا مراجع در ایارن اجرا نمیشود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره: ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارئه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری ها معرفی میشوند امکان پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است. در طلاق بائن نیز  زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید. در مورادی که طلاق به درخواست زوج ثبت میگردد زوجه میتواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.

حال باید دید طلاق با رضایت زن و شوهر صورت گرفته در خارج کشور در کجا انجام می گیرد.

به مانند بسیاری از امور حقوقی خارج از کشور در سفارت خانه ها و کنسولگیری های ایران این عمل انجام می شود و به ثبت می رسد.

اما در مورد دادگاه خانواده صالح به رسیدگی طلاق توافقی ایرانیان خارج از کشور باید اظهار کرد که در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد: دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد.

هر دو  زوجین مقیم خارج از کشور باشند: دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران

اگر هر دو مقیم خارج باشند و هر دو در ایران محل سکونت داشته باشند:دادگاه محل سکونت موقت زوجه

اگر هر دو مقیم خارج باشند و هیچ یک در ایران محل سکونت موقت نداشته باشند : دادگاه شهرستان تهران صالح به رسیدگی است مگر اینکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

مدارک مورد نیاز جهت طلاق با رضایت زن و شوهر

زوجین باید مدارک گفته شده در ذیل را به پیوست دادخواست خود یا توسط وکیل به دادگاه ارائه کنند:

1-         اصل عقدنامه یا رونوشت آن

2-         اصل شناسنامه زوج (مرد)

3-         اصل شناسنامه زوجه (زن)

4-         کپی کارت ملی زوجین

5-         وکالت نامه محضری طلاق (در صورتیکه حق طلاق با زن باشد)

6-         توافق نامه مبنی بر توافقات زوجین بر سر مهریه، حضانت و …

7-         گواهی عدم بارداری زوجه (دریافت این گواهی نامه باید از پزشکی قانونی و مراکز پزشکی مجاز صورت گیرد)

8-         گواهی بکارت از پزشکی قانونی ( برای طلاق توافقی در دوران عقد و نامزدی )

9-       نظر واحد مشاوره در دادگاه خانواده

مشاوره رایگان دعاوی خانواده

مطالب بیشتر بخوانید : توافقات زوجین در طلاق توافقی 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *