پاداش پایان کار یا بازنشستگی

سؤالات متداول در مورد سنوات خدمت (پاداش پایان کار یا بازنشستگی)

سؤال 1پاداش پایان کار یا بازنشستگی: چه مقرراتی بر بازخرید سنوات خدمت حاکم است و حکم قانون کار در این مورد چیست؟

جواب: موارد خاتمه و پایان قرارداد کار در قانون کار تعیین و حسب مورد مزایای متعلقه به هر یک نیز معلوم شده است از آنجا که در مواد قانون کار بازخرید سنوات خدمت (پاداش پایان کار) از نوع اتمام رابطه محاسبه نشده است.

بنابراین انجام آن با توافق طرفین قرارداد کار (کارفرما و کارگر) انجام می‌شود و در این مورد حدود پرداخت‌ها نیز صرفاً با موافقت کارگر و کارفرما معین می‌شود و در هر حال رضایت طرفین ملاک و معیار اصلی برای قطع رابطه در قالب بازخرید سنوات خدمت خواهد بود.

سؤال 2پاداش پایان کار یا بازنشستگی: پرداخت پاداش بازنشستگی (سنوات خدمت) به میزان بیش از یک ماه در چه مواردی برای کارفرما اجباری می‌شود؟

جواب: حکم کلی در مورد پاداش بازنشستگی کارگران را قانون‌گذار در مفاد و محتوای ماده 31 قانون کار تعیین نموده است و میزان آن معادل یک ماه حقوق برای هر سال سابقه کار می‌باشد.

بدیهی است چنانچه با بررسی و تحقیق و اسناد معتبر مشخص گردد که کارگاهی علی‌رغم صراحت و روشنی ماده 31 قانون کار نسبت به پرداخت مبلغی بیش از رقم قانونی به کارگران بازنشسته اقدام و وضعیت به وجود آمده استمرار یافته (ادامه یافته) باشد این پرداخت‌ها جزء شرایط کار کارگران محسوب و ادامه اجرای آن ناشی از حقوق کارگران خواهد بود.

سؤال 3پاداش پایان کار یا بازنشستگی: چنانچه سابقه کار کارگری که بر اساس مقررات قانون تأمین اجتماعی بازنشسته شده است بیش از سی سال باشد، آیا کارفرما مکلف به پرداخت پاداش بازنشستگی برای سنوات (پاداش پایان کار) بیش از 30 سال هم می‌باشد؟

پیشنهاد ویژه کیانداد :   جلب شخص ثالث در دعاوی حقوقی

جواب: مبنای محاسبه پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی موضوع ماده 31 قانون کار، سال‌های خدمت کارگر نزد آخرین کارفرما در زمان بازنشستگی می‌باشد و در این مورد هیچ گونه محدودیتی وجود نداشته و برای سنوات خدمت بیش از 30 سال نیز قابل محاسبه و پرداخت است.

سؤال 4پاداش پایان کار یا بازنشستگی: تکلیف کارفرمایان در مورد پاداش بازنشستگی کارگران و یا ازکارافتادگی (سنوات خدمت) آنان چیست؟

جواب: از تاریخ 14/12/69 کلیه کارفرمایان مکلفند به هنگام بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی کارگران خود به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان 30 روز آخرین مزد به وی پرداخت نمایند.

این مبلغ علاوه بر مستمری و حقوق ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد ضمناً چنانچه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار کارگر باشد تکلیف کارفرما پرداخت دو ماه حقوق برای هر سال سابقه‌ی کار می‌باشد.

سؤال 5پاداش پایان کار یا بازنشستگی: کارگری که مدتی سر کار خود حاضر نشده و ترک کار کرده است، طی دادخواستی به اداره کار محل، ادعای سنوات خدمت می‌نماید حکم مراجع حل اختلاف چگونه است؟

جواب: در قانون کار به موضوع ترک کار به عنوان شکلی از قطع رابطه و پایان قرارداد کار پرداخته نشده و به همین دلیل برای آن مزایای پایان کار که اختصاص به موارد قانونی انحلال قراردادکار دارد پیش‌بینی نشده است.

اما حسب مورد بررسی موضوع و تشخیص ترک کار و صدور رأی نهایی در این زمینه با هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار خواهد بود.

سؤال 6پاداش پایان کار یا بازنشستگی: در مورد کارگران فصلی و کارگرانی که در دوره‌های متناوب (پی‌درپی) در کارگاه اشتغال به کار داشته‌اند سنوات خدمت هنگام اخراج و یا استعفاء (کناره‌گیری) چگونه محاسبه می‌شود؟

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دیه در ماههای حرام

جواب: سنوات خدمت کارگر در موارد اخراج، بازنشستگی و مانند آن بر حسب مجموع سابقه کار قابل قبول کارگر در کارگاه محاسبه می‌شود. لذا در هر مورد که کارگر به صورت دوره‌های متناوب در کارگاه اشتغال به کار داشته باشد لازم است علت ایجاد وقفه و ایجاد فاصله خدمت و همچنین چگونگی برقراری مجدد رابطه استخدامی مورد توجه مراجع رسیدگی قرار گیرد.

چنانچه ادامه کار کارگر پس از ایجاد وقفه از نظر مراجع حل اختلاف به عنوان بازگشت به کار قبلی محسوب شود کارگر نیز نسبت به سوابق کار قبلی تسویه حساب کامل نکرده باشد مجموع سوابق کار وی، قبل و بعد از وقفه به عنوان سابقه کار کارگر منظور خواهد شد.

سؤال 7پاداش پایان کار یا بازنشستگی: آیا کارگران خارجی که به دلیل اتمام مدت اعتبار پروانه کارشان از کارگاه اخراج می‌شوند استحقاق دریافت حق سنوات (پاداش پایان کار) تعیین شده در قانون کار را دارا می‌باشند؟

جواب: کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که پایان کار آنان به دلیل اتمام مدت اعتبار پروانه کارشان بوده و به این دلیل رابطه استخدامی آنان با کارفرما قطع گردیده باشد به اعتبار کار انجام شده و سوابق کاری که پیدا کرده‌اند چنانچه سابقه کار آنان به یک سال رسیده باشد مشمول دریافت سنوات به میزان تعیین شده خواهند بود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *