تعلیق قرارداد کار

سؤالات متداول در مورد تعلیق قرارداد کار

سؤال 1تعلیق قرارداد کار: آیا در مدتی که کارگر در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد به این ایام مرخصی استحقاقی تعلق می‌گیرد؟

جواب: با توجه به اینکه در ایام مرخصی بدون حقوق، رابطه کاری و مزدی بین طرفین قرارداد کار (کارفرما و کارگر) قطع و به حالت تعلیق در می‌آید و این ایام به لحاظ محاسبه سنوات خدمت (پاداش پایان کار) جزء سابقه کار کارگران محسوب نمی‌شود.

همین دلیل مرخصی استحقاقی به این ایام (روزها) تعلق نخواهد گرفت.

سؤال 2تعلیق قرارداد کار: چنانچه بازداشت کارگر با شکایت کارفرما، باعث محکومیت وی گردد آیا وقفه ایجاد شده در رابطه کاری بین طرفین (تعلیق قرارداد کار) را می‌توان ترک کار محسوب کرد؟

جواب: بر اساس ماده 18 قانون کار در مواردی که موضوع شکایت کارفرما از کارگر منتهی به محکومیت وی در مراجع قضایی شود، پیش‌بینی خاصی در مورد وقفه‌ی ایجاد شده در رابطه بین طرفین (کارفرما و کارگر) به عنوان ترک کار و عدم تعلق سنوات خدمت نسبت به سوابق کار کارگر به عمل نیامده است.

بنابراین بر اساس ماده 158 قانون کار و با توجه به ماده 27 این قانون تشخیص موارد قصور (کوتاهی) و رسیدگی به مورد اختلاف و صدور رأی بابت سنوات خدمت (پاداش پایان کار) در حدود قانون با هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌باشد.

سؤال 3تعلیق قرارداد کار: کارگری از سوی مقامات صلاحیت‌دار بازداشت شده است، ولی پس از مدتی کارگر با سپردن وثیقه (ضامن) موقتاً تا زمان تشکیل دادگاه آزاد گردیده است آیا کارفرما مکلف به بازگردان کارگر به کار است؟

پیشنهاد ویژه کیانداد :   نحوه ملاقات فرزند در طلاق توافقی

جواب: در مواردی که کارگر موقتاً از بازداشتگاه آزاد می‌شود با توجه به اینکه محکومیت و یا عدم محکومیت او قطعیت نیافته و ماده 17 قانون کار حالت تعلیق قرارداد کار را مشروط به عدم محکومیت کارگر دانسته است و محکومیت کارگر نفی کننده حالت تعلیق خواهد بود.

روشن نبودن حالت قرارداد به منزله ادامه بازداشت کارگر محسوب شده و لذا کارفرمای مربوط تکلیفی نسبت به بازگرداندن به کار وی نخواهد داشت.

همچنین اگر علت بازداشت کارگر شکایت کارفرما بوده باشد پرداخت پنجاه درصد حقوق موضوع تبصره ماده 18 قانون کار تا تاریخ صدور رأی قطعی مرجع صالح تکلیف کارفرما می‌باشد.

سؤالات متداول در مورد تعلیق قرارداد کار

سؤال 4 تعلیق قرارداد کار: کارگری به دلیل بیماری مدتی را در کارگاه حاضر نشده است از آنجا که کارگر بیمه نشده است، سازمان تأمین اجتماعی بیماری وی را تأیید نکرده. در این صورت مدت عدم حضور در کارگاه برای کارگر چه وضعی خواهد داشت و آیا کارفرما می‌تواند از بازگرداندن کارگر به کار خودداری نماید؟

جواب: اگر عدم توانایی انجام کار کارگر که به دلیل بیماری در کارگاه حاضر نمی‌شود به طریقی غیر از تأیید سازمان تأمین اجتماعی برای مراجع حل اختلاف مشخص گردد مدت مذکور در حکم ایام (روزها) تعلیق قرارداد کار بوده و پس از رفع تعلیق با حکم مراجع مذکور کارفرما مکلف به بازگرداندن کارگر به کار خواهد بود.

سؤال 5 تعلیق قرارداد کار: آیا کارگری که در مرخصی استعلاجی (درمانی) به سر می‌برد شامل امتیازات معمول در کارگاه می‌شود؟

جواب: در ایام تعلیق ناشی از مرخصی استعلاجی و درمانی چنانچه حقوق و مزایایی، به جز آنچه که در لیست‌های بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی مبنای پرداخت حق بیمه قرار گرفته‌اند و در نتیجه در دوران بیماری و استراحت پزشکی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی غرامت دستمزد (خسارت ) را بر آن اساس پرداخت می‌نماید.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دیه اعضای مختلف بدن (دیه مو) به چه صورت است؟

در مقاطع مختلف ماهانه، شش ماهه، یک ساله و… به کارگران دیگر پرداخت شود پرداخت آن به کارگری که در استراحت پزشکی بوده و قادر به کار نمی‌باشد مشروط به اینکه این ایام به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده باشد تکلیف کارفرما خواهد بود.

سؤال 6 تعلیق قرارداد کار: آیا در همه‌ی موارد تعلیق قرارداد کار که کارگر بدون رابطه کاری و مزدی با کارفرماست مدت تعلیق جزء سابقه کار کارگر محسوب می‌شود؟

جواب: بر اساس قواعد کلی مربوط به تعلیق قرارداد کار که بر اساس آنها جز در مواردی که محاسبه مدت تعلیق در سابقه کار کارگر و پرداخت مزد توسط کارفرما در این مدت در مقررات قانونی مربوط تصریح و روشن گردیده باشد.

مانند مورد تعلیق خدمت سربازی و یا ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نمی‌باشند، مدت تعلیق جزء مدت قرارداد کار و سابقه کار کارگر به حساب نیامده و کارفرما تکلیفی در مورد پرداخت حقوق و مزایای وی ندارد و تنها افزایشات مزدی موضوع مصوبات شورای عالی کار (به استثنای پایه سنوات) در هنگام رفع حالت تعلیق به دستمزد دریافتی کارگر (دستمزد دریافتی قبل از بروز حالت تعلیق) اضافه خواهد شد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *