رأی وحدت رویه شماره 592

رأی وحدت رویه شماره 592

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 592 به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر و خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی دادگاه تجدیدنظر رأی وحدت رویه شماره 592

اداره ثبت پس از ابلاغ حکم در تاریخ 25/3/72 در تاریخ 11/8/72 درخواست تجدیدنظر نموده و نقض حکم (شکستن رأی) را ‌درخواست کرده است و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده (واگذار شده) و شعبه مزبور رأی شماره 689/10 مورخ 17/10/72 را به شرح زیر صادر نموده‌است:

‌به موجب ماده 12 قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/72 مندرج در روزنامه رسمی مورخ 11/6/72 مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران 20 روز تعیین شده و قانون مزبور حسب ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ 27/66/72 در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدیدنظرخواه از این تاریخ 20 روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره درخواست تجدیدنظر نماید‌ و چون رأی دادگاه در تاریخ 25/3/72 به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ 11/8/72 نسبت به آن تجدیدنظر‌خواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت 20 روزه تقاضای تجدیدنظر 28/6/72  72.6.28 محاسبه گردد باز هم تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تعیین شده ‌قانونی به عمل آمده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه مردود و رد اعلام می‌گردد.

خلاصه پرونده دوم رأی وحدت رویه شماره 592

به حکایت پرونده کلاسه 8/18/7728 شعبه هجدهم دیوان عالی کشور آقای م به طرفیت اداره ثبت احوال تربت‌ حیدریه در دادگاه‌ حقوقی یک تربت‌ حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره 16938 حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده ‌و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال 1324 با شماره 31 ثبت شده و لذا ‌از تعویض شناسنامه خودداری نموده است، از این جهت درخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت در مورد این شناسنامه را دارد و به شهادت شاهدان استناد می‌شود. دادگاه برای رسیدگی به دعوی، جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است‌، شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند، صحت و درستی دعوی را تصدیق و تأیید نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره 133 مورخ 26/2/72 را بر ‌ابطال ثبت واقعه فوت شماره 31 جاری سال 1324 صادر نموده است.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   انواع فرجام‌خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *