دعوای وصول طلبخواهان و خوانده دعوا وصول طلب چه کسانی هستند؟ در پاسخ به این سوال وکلای متخصص موسسه حقوقی کیانداد می گویند: فرم دادخواست دارای شش قسمت مختلف است از جمله خواهان، خوانده، وکیل یا نماینده قانونی، خواسته، ضمائم و مستندات.

کسی که طلبکار است و قصد تنظیم دادخواست و اقامه دعوا را دارد، خواهان نامیده می‌شود. کسی که نام او در ستون خواهان درج می‌شود

همان فرد طلبکار است اگر دعوا از سوی وکیل یا نماینده قانونی طرح می‌شود،

نام او نیز علاوه‌بر خواهان، در قسمت معین شده درج می‌شود. در این حالت نیازی به حضور خواهان در طرح دعوا و یا حضور در جلسات رسیدگی نیست مگر اینکه که رئیس دادگاه حضور وی را ضروری بداند.

اگر طلبکار به سن قانونی و رشد نرسیده باشد در این صورت در قسمت خواهان نام همان فرد قید می‌شود و در قسمت وکیل یا نماینده قانونی، نام ولی یا قیم او درج خواهد شد و گرنه اقامه دعوا قانوناً امکان‌پذیر نخواهد بود. وقتی خواهان در دعوا پیروز و ادعای او ثابت می‌شود، در حکمی که صادر می‌شود، به او محکوم‌له گفته می‌شود یعنی کسی که دعوا به نفع او صادر گردیده است.

خواهان ممکن است یک شخص حقوقی مانند شرکت یا مؤسسه باشد که در قسمت خواهان نام آن شرکت باید قید شود و در قسمت وکیل یا نماینده قانونی، نام وکیل یا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره نوشته می‌شود.

کسی که دعوا علیه او طرح و اقامه می‌شود، خوانده نامیده می‌شود. در دعوای مطالبه طلب، شخصی که بدهکار است باید نام وی در قسمت خوانده در فرم دادخواست نوشته شود.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   به ارث رسیدن دیه

خوانده نیز ممکن است یک شخص حقیقی مانند هر یک از افراد جامعه باشد و یا یک شخص حقوقی مانند شرکت‌ها یا مؤسسات باشد. حتی ممکن است خواهان و یا خوانده بیش از یک نفر باشد. مانند زمانی که در یک رسید یا قبض دو نفر متعهد به پرداخت وجهی شده باشند که در صورت عدم پرداخت آن، باید دعوا علیه هر دوی آنها به عنوان خواندگان دعوا طرح شود.

وقتی خوانده در دعوا محکوم می‌شود، به او محکوم‌علیه گفته می‌شود که باید مبلغ مورد مطالبه و کلیه هزینه‌های دادرسی و خسارت دیرکرد را به محکوم‌له یعنی خواهان (طلبکار) بپردازد. خوانده نیز مانند خواهان باید دارای صلاحیت و اهلیت قانونی باشد یعنی به سن قانونی و سن رشد که عملاً 18 سال تمام است برسد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *