تقبیل و مضاجعه چیست؟

در ماده 237 ق.م.ا جرائم تقبیل و مضاجعه نیز جرم‌انگاری شده‌اند که مطابق این ماده تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب 31 تا 74 … ادامه خواندن تقبیل و مضاجعه چیست؟ادامه مطلب