بازرسان کار

تأیید صلاحیت علمی و فنی بازرس کار و کارشناس بهداشت کار

بر اساس ماده 2 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، تأیید صلاحیت علمی و فنی بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، توسط هیأتی متشکل از افراد زیر انجام می‌شود:

  • معاون مربوطه وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش ‌پزشکی یا وزارت کار و امور اجتماعی‌
  • مدیر کل واحد تخصصی مربوطه‌
  • مدیر کل کارگزینی
  • دو نفر کارشناس از بازرسان کار باتجربه
  • دو نفر از کارشناسان بهداشت کار، مشروط به طی دوره آموزشی

تعیین دوره‌های آموزشی برای استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

بر اساس تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، دوره‌های آموزشی مورد نیاز در ابتدای استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌کار و نیز سایر دورهای آموزشی مورد نیاز حسب مورد با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین خواهد شد.

همچنین بر اساس تبصره 2 این آیین‌نامه، گذراندن دوره‌های آموزشی موضوع این ماده توسط افرادی که در زمان تصویب این آیین‌نامه در سمت‌های بازرس کار و کارشناس بهداشت کار اشتغال دارند، الزامی نمی‌باشد.

اعلام نظر کارشناسی بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت کار

بر اساس ماده 3 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار موظفند ضمن بازرسی و نظارت‌ بر کارگاه‌های مشمول و تذکر اشکالات‌، معایب و نقایص (کمبودها)‌، نظر کارشناسی خود را بر اساس مقررات قانون کار،آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط حسب مورد به اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی یا مرجع مربوطه در وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دادخواست اعاده دادرسی محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده)

اعتراض به نظر بازرسان کار یا کارشناس بهداشت کار

بر اساس ماده 4 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، در صورت اعتراض مسئول کارگاه به اظهارنظر کارشناسی‌، مراتب با ذکرمستندات و دلایل به اداره کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی یا مرجع مربوطه در وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، چنانچه نظر کارشناسی در مراحل بعدی رسیدگی در واحد مربوطه یا مراجع صالح مورد پذیرش قرار نگیرد، مسئولیتی متوجه شخص کارشناس نمی‌باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *