برای شکایت کیفری به کجا باید مراجعه کرد؟

برای شکایت کیفری به کجا باید مراجعه کرد؟


برای شکایت کیفری به کجا باید مراجعه کرد؟

در این مقاله به نقل از موسسه حقوقی کیانداد طبق ماده 315 قانون برای شکایت دعاوی کیفری به کجا باید مراجع کرد می پردازیم با ما همراه باشید.

برای شکایت کیفری به کجا باید مراجعه کرد ؟

( برای مشاهده روند رسیدگی به دعاوی و شکایان کیفری کلیک کنید )  مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک ، دادگاه کیفری دو ، دادگاه انقلاب ، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.

ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری

صلاحیت دادگاه کیفری دو: مطابق ماده301قانون آیین دادرسی کیفری قانون دادگاه کیفری دوصلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد،مگر آنچه به موجب قانون درصلاحیت مرجع دیگری باشد.

صلاحیت دادگاه کیفری یک: درماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری قانون مواردی که درصلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک می‌باشد،احصاء شده است:

الف) جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب) جرائم موجب حبس ابد

پ) جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت) جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث) جرائم سیاسی   

همچنین مطابق ماده 315 همان قانون در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند،به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم ازکلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود،بهره‌مند می‌گردد.

صلاحیت دادگاه انقلاب: در ماده 303 ق.آ.د.ک جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد، به شرح ذیل بیان شده است:

پیشنهاد ویژه کیانداد :   ایا جعل و کلاهبرداری را میشناسید؟ 

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب) توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ) تمام جرائم مربوط به مواد مخدر،روان‌گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت) سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان:مطابق ماده 304 همان قانون به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده،در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود،نگهداری می‌شوند.

تبصره 1: طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.

تبصره 2: هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند،

رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد،در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد).

صلاحیت دادگاه نظامی: طبق ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار (نظامی) خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته

پیشنهاد ویژه کیانداد :   دادخواست اعاده دادرسی محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده)

ب) کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته

ج) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

د) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته

ه) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

و) کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن

ز) محصلان -موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ح) کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.

جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

علاوه‌بر دادگاه‌های مذکور، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه بخش نیز دارای صلاحیت خاص خود به شرح ذیل است:

6- صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت: مطابق ماده 13 آیین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در مرداد 1369 و اصلاحی و الحاقی 1384 صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه را به شرح زیر بیان کرده است:

کلیه جرائم روحانیون

کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون

کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاس روحانی باشد.

کلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.

در مواردی که دادسرای ویژه،رسیدگی به پرونده‌ای را به سایر مراجع قضایی ذی‌ربط واگذارنماید،مراجع مذکور موظف به رسیدگی می‌باشند.

در مورد بند ج رسیدگی با هماهنگی دستکاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

پیشنهاد ویژه کیانداد :   سؤالات متداول در مورد تعطیلات کارگران

کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی،استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده‌ی آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌گردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.

دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاه‌های مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که برحسب ضرورت رسیدگی آن (به نظر دادستان منصوب) در دادگاه ویژه اصلح باشد.

دراین صورت دادسراها ودادگاه‌ها موظف‌اندکه بادرخواست دادسرا ودادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند .

ماده 14 آیین‌نامه صلاحیت دادگاه بخش:مطابق ماده 299 ق.آ.د.ک در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش،دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود.

این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.

به تشخیص رئیس قوه قضاییه،تشکیل دادگاه عمومی بخش درشهرستان‌های جدیدکه به لحاظ قلّت میزان دعاوی حقوقی وکیفری،ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشدبلامانع است.

به تشخیص رئیس قوه قضاییه،در حوزه قضایی بخش‌هایی که به لحاظ کثرت میزان دعاوی حقوقی و کیفری،ضرورت ایجاب می‌کند،

تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان بلامانع است.

نویسنده: پریسا محمدی مقدم

در پایان کاربران عزیز اگر هر گونه سوالی داشته باشید.

از طریق تماس با ما یا صفحه پرسش و پاسخ با وکلای تهران و شهرستانها در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *